Wspólnie tworzymy naszą Gminę - Gmina Czarnocin

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Wspólnie tworzymy naszą Gminę - Gmina Czarnocin

Materiał informacyjny

Podsumowanie 2023 roku

Dzięki otrzymanym zewnętrznym środkom finansowym, realizacji inwestycji, przedsięwzięć oraz projektów społecznych nasza Mała Ojczyzna, którą jest Gmina Czarnocin z roku na rok pięknieje oraz staje się miejscem przyjaznym zarówno dla mieszkańców jak i gości.

Ciągle rozbudowywana infrastruktura drogowa sprawia, że podróżowanie po Gminie jest łatwiejsze i przyjemniejsze. W latach 2022/2023 dzięki realizacji inwestycji drogowych ze środków pozyskanych z Rządowego Programu inwestycji Strategicznych „Polski Ład” wykonano ponad 13,5 km dróg. Na ten cel pozyskano ponad 9 mln zł. Oprócz inwestycji drogowych realizowano kilka innych przedsięwzięć, wśród których bez wątpienia najważniejsza była termomodernizacja 9 budynków użyteczności publicznej ( remizo-świetlic).

Inwestycje

Podsumowanie inwestycji realizowanych przez gminę w 2023r:

• termomodernizacja 9 remizo-świetlic ( w Sokolinie, Kolosach, Dębianach, Zagajowie, Cieszkowach, Miławczycach, Ciuślicach, Opatkowiczkach oraz w Bieglowie - kwota dofinansowania 2 mln zł „Polski Ład”).
• remont budynku po sklepie w Czarnocinie i przystosowanie go na siedzibę GOPS – inwestycja została zrealizowana z funduszy, które pochodziły z wygranej w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 238 776,20 zł.
• remont pomieszczeń w remizie w Bieglowie, który zrealizowano dzięki dofinansowaniu w kwocie 130 420,00 ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, natomiast 20 101,54 to wkład własny gminy Czarnocin.

Inwestycje drogowe zrealizowane ze środków pozyskanych w I edycji „Polskiego Ładu” - lata 2022/2023 (kwota dofinansowania 4 053 707,29 zł):

• trzy odcinki dróg w Bieglowie ( 210 m.b., 171 m.b. oraz 55 m.b. )
• dwa odcinki dróg w Cieszkowach ( 1270 m.b. oraz 60 m.b.)
• trzy odcinki dróg w Czarnocinie ( 81 m.b., 211 m.b. oraz 94 m.b.)
• dwa odcinki dróg w Kolosach ( 605 m.b. oraz 525 m.b.)
• trzy odcinki dróg w Malżycach ( 465 m.b., 240 m.b. oraz 109 m.b.)
• odcinek drogi w Mikołajowie ( 650 m.b.)
• odcinek drogi w Stradowie (700 m.b. )
• dwa odcinki dróg w Sokolinie ( 638 m.b. oraz 285 m.b.)
• odcinek drogi w Stropieszynie (120 m.b.)
• trzy odcinki dróg w Zagajowie ( 55 m.b., 112 m.b., 180 m.b.)

Inwestycje drogowe zrealizowane ze środków z III edycji Polskiego Ładu – PGR ( kwota dofinansowania 1 mln zł):

• cztery odcinki dróg w Czarnocinie ( 335 m.b., 475 m.b., 185 m.b., 50 m.b.)
• odcinek drogi w Malżycach (540 m.b.)

Inwestycje drogowe realizowane obecnie dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w II edycji Polskiego Ładu ( pozyskana kwota 4 mln zł):

◦ odcinek drogi w miejscowości Koryto ( 465 m.b.)
◦ odcinek drogi w Zagajowie (800 m.b.)
◦ trzy odcinki dróg w Zagaju Stradowskim ( 529 m.b., 108 m.b., 60 m.b.)
◦ pięć odcinków dróg w Stradowie ( 656 m.b., 113 m.b., 50 m.b., 128 m.b., 88 m.b.)
◦ odcinek drogi w Miławczycach (200 m.b.)
◦ odcinek drogi w Ciuślicach (315 m.b.)
◦ trzy odcinki dróg w Krzyżu ( 420 m.b., 50 m.b., 92 m.b.,)
◦ odcinek drogi w Charzowicach ( 280 m.b. )
◦ dwa odcinki dróg w Dębianach ( 140 m.b., 123 m.b. )
◦ odcinek drogi w Będziakach (400 m.b.)
◦ odcinek drogi w Kolosach (115 m.b.)
◦ dwa odcinki dróg w Swoszowicach – (60, m.b., 60 m.b.)

Pozostałe inwestycje w trakcie realizacji:

• melioracja centrum miejscowości Czarnocin ( kwota dofinansowania 2 mln zł III edycja „Polskiego Ładu”)
• zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów – ( 4 mln zł, II edycja „Polski Ład”)

Planowane przedsięwzięcia, na które już pozyskano środki finansowe:

• przebudowa dróg gminnych - 5 mln
• rozbudowa infrastruktury społecznej w Cieszkowach - 2 mln
• modernizacja ujęcia wody w Mękarzowicach - 1 mln

Kultura i tradycje

Ważnym aspektem działalności Gminy Czarnocin jest kultywowanie tradycji, zachowanie pamięci historycznej, organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych. W roku 2023 mieszkańcy naszej gminy mieli okazje uczestniczyć w szeregu wydarzeń. Warto wymienić najważniejsze z nich:

- Noworoczne Spotkanie Pokoleń w Szkole w Cieszkowach
- Gminny Festyn Rodzinny w Kolosach
- VIII Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej- GOK w Czarnocinie
- 100-lecie OSP w Sokolinie
- 83. rocznica Zbrodni Katyńskiej w Czarnocinie
- obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja - Czarnocin
- gminne zawody sportowo-pożarnicze - Czarnocin
- rocznica rozbrojenia posterunku żandarmerii niemieckiej w Czarnocinie
- Narodowe Czytanie
- Złote Gody – gminne obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego
- Gminny Dzień Edukacji Narodowej
- Obchody Święta Niepodległości w Czarnocinie

Z powodu niekorzystnej sytuacji pogodowej, która spowodowała opóźnienia i straty w zbiorach, po konsultacji z mieszkańcami podjęto decyzję o odwołaniu Dożynek Gminnych. W tym dniu w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Sokolinie miała miejsce msza św. o Boże Błogosławieństwo i szczęśliwe zbiory dla rolników.

Ważnym przejawem życia kulturalnego w naszej Gminie jest działalność Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, które organizują lokalne wydarzenia dla swoich wsi jak również włączają się w organizację dużych gminnych imprez.

Oferta gminy Czarnocin dla dzieci, młodzieży oraz seniorów

W naszej gminie dzieci i młodzież korzystają z oferty edukacyjnej trzech placówek : Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Cieszkowach oraz Szkoły Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie. W wyżej wymienionych szkołach prowadzone są oddziały przedszkolne, ponadto rodzice małych dzieci mogą korzystać również z niepublicznego Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie. W Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnocinie najmłodsi mieszkańcy mogą wziąć udział w tematycznych warsztatach rękodzielniczych, zajęciach plastycznych i edukacyjnych podczas ferii i wakacji. Mogą skorzystać z oferty biblioteki, która organizuje warsztaty literackie, spotkania z autorami książek, włącza się w takie akcje jak „Mała książka – wielki człowiek” oraz Noc Bibliotek.

Od września br. przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Drużyna Harcerska, która po przerwie wznowiła swoją aktywność. Podczas cotygodniowych zbiórek dzieci i młodzież poznają arkany harcerstwa, uczą się samodzielności i współpracy w duchu patriotyzmu. Harcerze biorą udział w rajdach, biwakach oraz uroczystościach patriotycznych.

Seniorów z gminy Czarnocin zrzesza Klub Senior+ działający w Soboszowie.
W ramach klubu organizowane są cotygodniowe zajęcia – artystyczne, kulinarne, ćwiczenia z rehabilitantem – a także wycieczki, spotkania okolicznościowe, Gminny Dzień Seniora. Uczestnicy klubu aktywnie uczestniczą w różnych wydarzeniach orgaznizowanych przez Urząd Gminy, a zespół wokalny „Seniorzy” występuje podczas uroczystości gminnych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Gminy: https://www.czarnocin.com.pl/

Oprac. Joanna Kądziela-Kot

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.