Mała Ojczyzna - Gmina Złota

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Mała Ojczyzna - Gmina Złota

Materiał informacyjny

Nowy sprzęt trafił do Ref. Gospodarki Komunalnej

Samorząd Gminy Złota doposażył Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Złota. Ze środków własnych, w wyniku postępowania przetargowego, zakupiono beczkę asenizacyjną, koparko-ładowarkę, ciągnik, kosiarkę wysięgnikową oraz kosiarkę tylno-boczną. Wartość zamówienia opiewała na kwotę 1 172 955,00 zł.

Budowa żłobka w Złotej

Gmina Złota w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 600 tys. złotych przeznaczone na budowę Żłobka w Złotej oraz na zakup i montaż niezbędnego wyposażenia. Dzięki rządowemu wsparciu powstanie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w ramach programu Maluch+.

Budynek powstanie przy ul. Parkowej w pobliżu budynku Zespołu Placówek Oświatowych.

Inwestycje drogowe na terenie gm. Złota

Z dofinansowaniem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przeprowadzono remont drogi w Żurawnikach o długości 470 metrów bieżących. Nawierzchnia została wykonana z kruszywa, a wartość prac wyniosła 180 tys. zł.

Wykonano prace remontowe drogi Stawiszyce – Miernów. Położono 130 metrów bieżących nawierzchni bitumicznej.

W Biskupicach zmodernizowano drogę gminną o długości 625 mb. Na części położono dywanik z nawierzchni bitumicznej, a na części tłuczeń.

Natomiast w Probołowicach zmodernizowano 133 metrów drogi gminnej. Wartość prac wyniosła 68 tys. zł.

W Pełczyskach wyremontowano 205 metrów bieżących drogi gminnej. Natomiast w Kostrzeszynie – Górki Kostrzyńskie, odczyszczono rów przy drodze gminnej. Obydwie inwestycje w 80% dofinansowano ze środków zewnętrznych – w ramach usuwania skutków intensywnych opadów.

Gmina Złota partycypowała również w inwestycjach Powiatu Pińczowskiego na terenie naszej gminy; budowa chodnika przy drodze powiatowej w Niegosławicach, remont drogi powiatowej Chroberz – Wola Chroberska oraz Wola Chroberska – Lubowiec – Złota.

3,5 mln. zł na modernizację oczyszczalni ścieków i kanalizacji

Gmina Złota jest w trakcie realizacji inwestycji, która ma na celu zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w Złotej, likwidację obiektu oczyszczalni ścieków w Chrobrzu oraz budowę kanalizacji na odcinku Chroberz, Rudawa, Nieprowice, Niegosławice i Złota.

Realizacja projektu jest niezbędna ze względu na przestarzałą technologię, w której wybudowana została oczyszczalni ścieków w Chrobrzu. Nie spełnia ona wymogów obecnych przepisów z zakresu ochrony środowiska. Całość inwestycji wyniesie około 3 500 000,00 zł, w tym 92,28% to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.

Nie tylko duże inwestycje

Dla lokalnej społeczności nie tylko duże inwestycje są ważne, równie istotne są mniejsze projekty, które przyczyniają się do zachowania infrastruktury publicznej oraz poprawiają jakość korzystania z usług publicznych.

W Miernowie, na budynku byłej szkoły podstawowej przeprowadzono remont pokrycia dachowego, środki na sfinansowanie prac pochodziły z budżetu gminy Złota.

Zmodernizowano parking przy budynku po byłym posterunku policji w Złotej oraz drogę dojazdową. Przypomnijmy, że do tej lokalizacji przeniesiony został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej oraz Referat Oświaty.

Warsztaty wielkanocne w przedszkolu

Przedszkolaki z ZPO Złota mają dostęp do różnorodnych zajęć. Nasi młodzi podopieczni z grup Motylki i Biedronki gościły panie z Koła Gospodyń Wiejskich Nieprowianki z Nieprowic. Gospodynie opowiedziały dzieciom o tradycjach związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Dzieci pod kierunkiem pań przyozdabiały własnoręcznie styropianowe jajka techniką decoupage, a potem wykonywały i dekorowały według własnego pomysłu wielkanocne koszyczki. To cykliczne spotkania, które mają na celu zapoznanie dzieci z tradycjami zarówno tych teraźniejszych, jak i tych, których dziś już nie kultywujemy.

60-lecie OSP Stawiszyce

W 2023 roku jednostka OSP ze Stawiszyc obchodziła piękny jubileusz 60-lecia powstania. Piękna impreza upamiętniająca jednostkę, strażaków założycieli i osoby wspierające odbyła się przy udziale mieszkańców i władz samorządowych na placu przy miejscowej remizie. Nie zabrakło wspomnień, a także życzeń.

- W ostatnim czasie remiza, dzięki pomocy wójta Tadeusza Sułka, zyskuje nowy blask. Odbyła się termomodernizacja, zmiana ogrzewania na pompę ciepła, remont oświetlenia, łazienek. Zbudowano altankę i wyposażono kuchnię. Plac wokół został utwardzony, powstał też plac zabaw dla dzieci.

Obecnie w jednostce jest 22 druhów. Prezesem od trzech lat jest Dariusz Kłos, naczelnikiem Stanisław Kłos, skarbnikiem Tadeusz Swat, gospodarzem Krzysztof Wójcik, sekretarzem - Edward Stępień.

Teraz nie jeździmy już do pożarów i na akcje, nasza jednostka bierze za to udział w gminnych zawodach strażackich i imprezach - mówi prezes Dariusz Kłos.

104 latka ze Stawiszyc!

Piękny jubileusz obchodziła Pani Michalina Krakowiak. Mieszkanka Stawiszyc skończyła 104 lata! W odwiedzinach u jubilatki zjawił się gospodarz gminy Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Wicewójt Jolantą Fichtel, Przewodniczącym Rady Powiatu Pińczowskiego, na co dzień Sekretarzem Gminy Złota Ireneuszem Gołuszką oraz Z-cą Kierownika GOPS Julitą Pytel. Wójt, w imieniu społeczności naszej gminy, złożył Pani Michalinie życzenia zdrowia, pogody ducha i wszystkiego co najlepsze, a następnie wręczył list gratulacyjny, kwiaty oraz kosz ze słodkościami i upominki.

Niestety pod koniec października dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Pani Michaliny. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym w Pełczyskach.

Gminny Dzień Seniora w Złotej

W dniu 16 listopada 2023 roku w świetlicy remizy OSP w Złotej odbył się Gminny Dzień Seniora, podczas którego Seniorzy zrzeszeni na co dzień w Klubach Senior+ w Złotej, Chrobrzu i Pełczyskach mogli po raz pierwszy wspólnie celebrować swoje święto. W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych; Wójta Gminy Złota - Tadeusza Sułka, Przewodniczącego Rady Powiatu Pińczowskiego i jednocześnie Sekretarza Gminy Złota - Ireneusza Gołuszki, Przewodniczącego Rady Gminy Złota - Adama Wypycha, Radnych Gminy Złota – Barbary Górniak i Dariusz Tarki. Spotkanie swoją obecnością uświetnił również proboszcz parafii Złota - ks. dr Grzegorz Kaliszewski.

Zaproszeni gości zaskoczyli Seniorów życzeniami, które złożyli w niecodziennej, muzycznej formie, a także okazałymi statuetkami wręczonymi na ręce Opiekunów Klubu, którymi docenili nie tylko występy artystyczne Seniorów, ale również dotychczasową działalność Klubów Senior+. Cześć artystyczną spotkania wypełniły oryginalne wiersze i przyśpiewki napisane i zaprezentowane przez uczestników Klubów, ale również występy wokalne Młodych Talentów z terenu gminy Złota, którzy w ten wyjątkowy wieczór zaprezentowali się w specjalnie wyselekcjonowanych i starannie dobranych do okazji utworach. Występy dzieci i młodzieży dostarczyły Seniorom wielu pozytywnych emocji.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.