Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Czytaj dalej
Barbara Koś

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Barbara Koś

Jak zwykle w związku z dniem Wszystkich Świętych zamieszczamy nazwiska osób, które zmarły od listopada 2016 do października 2017 roku, a zapisały się na trwale w pamięci wielu lokalnych środowisk.

Listopad 2016

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Marek Równy. Zmarł 1 listopada 2016 roku. Miał 69 lat. Znany radomski trener piłki nożnej i anglista. Urodził się w 1947 roku w Częstochowie. Był piłkarzem tamtejszego Rakowa. W Radomiu zamieszkał w 1979 roku, potem trenował piłkarskie zespoły Czarnych Radom, Radomiaka Radom, a potem Gerlacha Drzewica. Po 1989 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel języka angielskiego. Uczył w wielu radomskich i podradomskich szkołach, organizował konkursy języka angielskiego.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Piotr Rozmuszyński. Zmarł 6 listopada 2016 roku. Przewodniczący Rady Gminy w Goszczynie w latach 2002-2014. Był pomysłodawcą wielu gminnych inwestycji, których doglądał i pomagał w ich realizacji. Zapadnie w naszej pamięci jako społecznik angażujący się w sprawy bliskie naszej gminie. Społeczność całej gminy wspomina go jako skromnego, wspaniałego, pełnego zaangażowania człowieka.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Bohdan Czerski. Zmarł 27 listopada w wieku 82 lat. Urodził się w 1934 roku w Antoniówce koło Radomia. W latach 1948 - 56 był uczniem Średniej Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie fortepianu; jednocześnie uczył się liceum ogólnokształcącym dla pracujących w Radomiu. Ukończył także Państwowy Kurs Nauczycielski przy Studium Nauczycielskim. W latach 1955 - 62 był zatrudniony jako instruktor w Społecznym Ognisku Muzycznym, skąd przeniósł się do Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu, w którym pracował do 1992 roku jako nauczyciel, a potem również jako kierownik pracowni muzycznej. Był nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń dzieci i młodzieży, z którymi osiągał znaczące sukcesy na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim. Był też animatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych.

Grudzień 2016

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Elżbieta Kołodyńska. Zmarła 27 grudnia 2016 roku w wieku 66 lat. Sędzia Sądu Okregowego w Radomiu. Pochodziła z Kielc. Studia na wydziale prawa ukończyła na UMCS w Lublinie w 1972 roku. Na urząd sędziego została powołana w 1979 roku, w 1990 roku została sędzią Sądu Wojewódzkiego w Radomiu. Przez wiele lat sprawowała patronat nad aplikantami sądowymi, adwokackimi, radcowskimi oraz wielokrotnie była konsultantem asesorów sądowych. Od 2004 roku pełniła funkcję wizytatora do spraw rodzinnych i nieletnich.

Styczeń 2017

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Henryk Morawski. Zmarł 1 stycznia w wieku 77 lat. Poeta, nauczyciel, regionalista, miłośnik ziemi białobrzeskiej. Urodził się w Stromcu. Jako poeta debiutował na łamach prasy w 1979 roku. Autor kilku zbiorów poezji. Mieszkał w Białobrzegach. Był współzałożycielem Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. Laureat kilkudziesięciu konkursów literackich.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Janusz Kowalczewski. Zmarł 7 stycznia. Miał 82 lata. Radomski lekarz weterynarii i społecznik. Urodził się 21 lipca 1934 roku w Krakowie w rodzinie nauczycielskiej. Dzieciństwo i młodość spędził w Kielcach. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1958 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Sobkowie koło Kielc, potem pracował jako kierownik lecznicy dla zwierząt w Wierzbicy, gdzie pracował z wielkim oddaniem dla swoich pacjentów do 1989 roku. Następnie został kierownikiem oddziału terenowego weterynarii w Radomiu, a później zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Radomiu. Równocześnie pełnił funkcję wojewódzkiego inspektora do spraw zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i nadzoru weterynaryjnego w województwie radomskim. Będąc już na emeryturze leczył podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Całe życie był oddany rodzinie oraz swoim pacjentom, zawsze pełen ciepła i optymizmu, wrażliwy na ludzką krzywdę, najpierw myślał o innych, a nigdy o sobie - tak wspominali go bliscy i znajomi.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Sławomir Majewski. Zmarł 12 stycznia. w wieku 56 lat. Wieloletni komendant Straży Miejskiej w Grójcu. Z zawodu był nauczycielem. Od 1993 roku pełnił stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Grójcu. Jednocześnie sprawował funkcję Pełnomocnika Burmistrza do spraw uzależnień. 1 5 grudnia 2016 roku podczas spotkania wigilijnego w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu został odznaczony srebrnym Medalem za zasługi dla Policji.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Edward Śpiewak. Zmarł 11 stycznia w wieku 79 lat. Był znanym społecznikiem, działał na rzecz mieszkańców osiedla Ustronie. Był inicjatorem akcji nasadzeń papieskich drzewek. Ta akcja na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń na osiedlu Ustronie. Od lat zabiegał o utworzenie parku Ustronie. W akcje angażował uczniów szkół, przedszkolaki i sąsiadów. Swoim zapałem chciała zarazić zwłaszcza młode pokolenie. Jak mówił pan Edward, „drzewa to zielone płuca osiedla. Będą tu nawet, kiedy mnie już zabraknie”. Edward Śpiewak, zanim przeszedł na emeryturę, był między innymi dyrektorem domu kultury Walter, później Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Piotr Gaca. Zmarł 13 stycznia w wieku 90 lat. muzyk ludowy z Przystałowic Małych, gdzie się urodził. Nie pochodził z muzykalnej rodziny, ale jego szwagier, Franciszek Pańczak z Bąkowa, był dobrym skrzypkiem i jednym z jego pierwszych nauczycieli. Dwunastoletni Piotr zarabiał u niego na lekcje muzyki pasieniem krów. Pierwsze instrumenty, m.in. używaną harmonię, otrzymał od ojca, który zorientował się, że jego synowie są uzdolnieni muzycznie. Była to poważna inwestycja w ich przyszłość. Uczył się gry u Jana Bogusza z Kamiennej Woli. W wieku 16 lat grał z nim na weselach. Występował z basistą Leonem Rekiem i Józefem Papisem. Grał również z Franciszkiem Pańczakiem. Po śmierci Jana Bogusza Piotr Gaca nauczył grać swoich braci i stworzył kapelę rodzinną. W 1950 roku zadebiutowali grą na wiejskim weselu. Razem osiągnęli sławę, byli „najbardziej okrzyczaną kapelą na okolicę” - tak zachwalali ich sąsiedzi. W końcu lat 60. kapela Gaców grała w składzie: skrzypce, harmonia, saksofon, trąbka i perkusja. Zachował stary miejscowy repertuar muzyczny, tradycyjną technikę gry, a także prostotę i naturalność na scenie.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Marek Celej. Zmarł 14 stycznia w wieku 68 lat. Przedsiębiorca, społecznik, prezes i współwłaściciel firmy ZTE Radom, aktywny członek radomskiej loży Business Center Club Radom. Był długoletnim dyrektorem, a od 2001 roku prezesem zarządu i głównym akcjonariuszem radomskiej spółki ZTE Radom. Był radomskim pionierem prywatyzacji państwowego przedsiębiorstwa w spółkę prywatną drogą leasingu pracowniczego. Przez całe lata ZTE była jedyną firmą transportową zajmującą się specjalistycznym transportem wielkogabarytowym.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Leszek Mizieliński. Zmarł 16 stycznia w wieku 63 lat. Wicemarszałek województwa mazowieckiego w latach 1999 - 2001 oraz wojewoda mazowiecki w latach 2001 - 2006. Urodził się w Kolonii Sielce. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1985- 2016 pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji,, wśród nich m.in. obowiązki dyrektora departamentu w Ministerstwie Gospodarki Materiałowej i Paliwowej. Pracował też w Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Ksiądz kanonik Jan Blicharz. Zmarł 17 stycznia w wieku 80 lat. Ksiądz kanonik, były proboszcz, a w ostatnich latach rezydent w parafii w Wieniawie koło Przysuchy. Urodził się 21 września 1937 roku w Kazimierzowie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1961 roku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Odrowąż, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Iłża. Był proboszczem w parafiach Pasztowa Wola oraz Wieniawa (1986-2012). Po przejściu na emeryturę pozostał w parafii jako rezydent.

Halina Rabijewska. Zmarła 19 stycznia w wieku 83 lat. Wieloletnia skarbnik gminy Kozienice. Wspominano ją jako zaangażowanego i sumiennego pracownika.

Anna Mazurkiewicz. Zmarła 31 stycznia. Znana radomska pielęgniarka i działaczka społeczna. Osoba prawej, skromnej i dobra, traktującej pomoc innym jak coś najbardziej oczywistego na świecie, której tak wielu z nas zawdzięcza tak wiele - tak żegnały ją koleżanki i koledzy z Zarządu Regionu Mazowieckiego Okręgowego Związku Pielęgniarek i Położnych.

Luty 2017

Daria Poznańska- Rosak. Zmarła 2 lutego w wieku 37 lat. Absolwentka prawa. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Ksiądz Witold Witasek. Zmarł 5 lutego w wieku 47 lat. Proboszcz parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ruskim Brodzie koło Przysuchy.Urodził się w Przytyku. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku, a potem pracował jako wikariusz w parafiach: Szydłówek, Radom, Skarżysko-Kamienna i Szydłowiec. Jako proboszcz pracował w parafii w Ruskim Brodzie od 2014 roku.

Franciszek Jeromin. Zmarł 6 lutego w wieku 87 lat. Długoletni radomski rzemieślnik, aktywnie działający w zakresie integracji środowiska. Przez całe lata Cech Rzemiosł był jego drugim domem.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Siostra Edyta Figura. Zmarła 19 lutego w wypadku na drodze numer 11 w pobliżu Koszalina, w którym zginęły dwie osoby. Wśród nich była pochodząca z Radomia 46-letnia siostra służka Edyta Figura, przełożona wspólnoty sióstr służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Według policji, kierowca jednego z aut chciał wyprzedzić osobowego fiata. Kiedy zjechał na przeciwległy pas ruchu zauważył nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówkę. Zdecydował się wrócić na swój pas, ale uderzył w fiata, którym jechała siostra. Zginęła na miejscu.

Marzec 2017

Edyta Szymańska. Zmarła 30 marca w wieku 50 lat. Sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu. W 1992 roku ukończyła Wydział Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym. Na urząd sędziego została powołana w 1997 roku, w 2008 roku została powołana na urząd sędziego Sądu Okręgowego w Radomiu. Czynności sędziowskie pełniła w V Wydziale Karnym Odwoławczym tego sądu. Była patronem wielu aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich. Cieszyła się szacunkiem i uznaniem środowiska prawniczego.

Kwiecień 2017

Daniela Ciechońska. Zmarła 3 kwietnia, lekarz, wieloletni główny lekarz - orzecznik w Oddziale ZUS w Radomiu.

Józef Pastuszka. Zmarł 3 kwietnia w Siennie w wieku 90 lat. Należał do Szarych Szeregów, następnie Armii Krajowej, był też żołnierzem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość . Za działalność konspiracyjną był więziony przez 12 lat. Potem osiadł w Radomiu.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Zbigniew Wrocławski. Zmarł 7 kwietnia, w wieku 96 lat, profesor Politechniki Łódzkiej. Honorowy Obywatel Miasta Pionki. Studia techniczne ukończył w Łodzi i tam pracował do emerytury. Nie zapomniał jednak o Pionkach i angażował się tam społecznie w wiele działań.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Janusz Rzońca. Zmarł 10 kwietnia. W czasach PRL był naczelnikiem Miasta i Gminy Iłża, zaś w latach 1998-2006 burmistrzem. Był przedsiębiorcą, samorządowcem, działaczem społecznym, członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Od urodzenia związany z Iłżą, całe swoje życie zawodowe poświecił pracy w samorządzie.

Maj 2017

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Stanisław Medyński. Zmarł 29 maja w wieku 86 lat. Wieloletni nauczyciel języka polskiego w IV Liceum imienia Chałubińskiego w Radomiu. Był szanowanym przez swoich uczniów profesorem, miał ogromny autorytet jako wychowawca i polonista, zawsze słynął z nienagannych manier. W liceum uczył od 1956 roku nieprzerwanie przez 30 lat.

Lipiec 2017

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Agata Bornikowska. Zmarła 10 lipca po tragicznym wypadku w górach Islandii. Miała 43 lata. Pracowała w Zakładzie Logistyki i Marketingu w Instytucie Systemów Transportowych i Elektrotechniki Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Ireneusz Kielski. Zmarł 29 lipca w wieku 82 lat. Długoletni Prezes Zarządu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów Rafil w Radomiu. Jako absolwent Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej i Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, całe swoje 60-letnie życie zawodowe związał z Radomiem i Radomską Fabryką Farb i Lakierów Rafil. Pracę zawodową rozpoczął 2 stycznia 1958 r. od stanowiska inżyniera laboratorium, a ukoronowaniem jego kariery zawodowej było stanowisko dyrektora naczelnego, a po prywatyzacji firmy w 1995 r. funkcja prezesa zarządu spółki. Na tym stanowisku pracował z pasją i poświęceniem 22 lata,

Sierpień 2017

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Bogusław Kaczmarek. Zmarł 17 sierpnia w wieku 82 lat. Długoletni trener piłki nożnej w WKS Czarni Radom. Prowadził zespół Wojskowych przez kilkadziesiąt lat, aż do rozwiązania sekcji piłkarskiej w Czarnych w 1989 r. Był człowiekiem instytucją, zajmując się nie tylko szkoleniem, ale także opiekując się - nieistniejącym już - stadionem przy ul. Struga, który znajdował się w miejscu Galerii Słonecznej. Miał wielu wychowanków innych radomskich klubów, Radomiaka czy Broni.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Karol Gutkowski. Zmarł 21 sierpnia w wieku 36 lat. Były koszykarz i szkoleniowiec. Przez wiele lat grał w radomskich klubach. Najpierw Ekonomik, potem AZS Politechnika i w końcu Rosa. Jednocześnie zgłębiał tajniki wiedzy trenerskiej. W tym względzie odnosił coraz więcej sukcesów. To on wraz z młodzieżową drużyną Rosy, wywalczył mistrzostwo Polski do lat 20. Pomagał też w kadrze narodowej juniorów. Przez ostatnie Karol Gutkowski toczył walkę z nowotworem złośliwym.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Aleksander Socha. Zmarł 26 sierpnia w wieku 67 lat. Były Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu. W 1973 roku ukończył studia w SGGW w Warszawie. Na początku drogi zawodowej kierował lecznicą dla zwierząt w Jastrzębi. W latach 1977 - 1992 był dyrektorem Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Zameczku, której dorobek hodowlany był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany medalami. Odznaczony złotym medalem i nagrodą ministra kultury za wybudowanie infrastruktury i odrestaurowanie zabytkowego pałacu.

Wrzesień 2017

Wacława Kobierska. Zmarła 17 września w wieku 79 lat. Wieloletnia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Ksiądz Marceli Prawica. Zmarł 17 września, miał 78 lat. Był najstarszym misjonarzem diecezji radomskiej. Urodził się w 1939 roku w Warszawie. Od 1972 roku był misjonarzem w misji Chingombe w diecezji Kabwe w Zambii, w samym sercu Afryki. W ostatnich latach tylko dwukrotnie był w Polsce.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Kazimierz Piwowarski. Zmarł 5 września w wieku 85 lat. Instruktor i pilot szybowcowy. Wychował przez wiele lat kilka pokoleń pilotów. Od wczesnych lat 50. związany z lotnictwem. Swoją przygodę z lataniem zaczął w Inowrocławiu szkoleniem na samolocie CSS-13. W latach 60-tych szkolił się na szybowcach w Aeroklubie Radomskim. To miało dużo wpływ na jego życie.Po uzyskaniu uprawnień instruktorskich poświęcił się swojej pasji. Szkolił kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Małgorzata Wawrzyniak. Zmarła 29 września. Wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu. Pracowała w ZSP od 1992 roku,od roku 1999 pełniła funkcję z-cy kierownika szkolenia praktycznego, a od roku 2004 funkcję Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu. Wspaniały nauczyciel, doskonały kierownik i serdeczna koleżanka.

Październik 2017

Urszula Rynko. Zmarła 1 października w Szczecinie. Wieloletnia sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu.

Wszystkich Świętych 2017. Wspominamy znanych zmarłych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego

Zbigniew Sobierajski. Zmarł 13 października w wieku 58 lat. Były policjant oraz komendant Straży Miejskiej w Szydłowcu. Komendant z powołania, oddany, gotów do wsparcia o każdej porze dnia i nocy. Na stanowisko komendanta Straży Miejskiej został powołany w 2012 roku.

Anna Kurzela. Zmarła 25 października w wieku 64 lat. Od wielu lat była związania z radomską kulturą. Pracowała w Domu Kultury, w Resursie Obywatelskiej a ostatnie lata stała na czele zarządu Radomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.- Pozostał smutek i żal, że opuściła nas tak wcześnie - tak wspominali ją przyjaciele.

Zobacz też: Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dziejów i kultur - wystawa w muzeum w Radomiu

Barbara Koś

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.