Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Materiał informacyjny

Kim jesteśmy?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach jest samorządową osobą prawną, działającą w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

Na co przeznaczamy środki statutowe? Dofinansowujemy zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska oraz politykę ochrony środowiska, realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czym jest polityka ochrony środowiska?

To zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Jaki jest nasz cel?

Naszym celem generalnym jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez:

Jakie mamy priorytety dziedzinowe?

Nasze dziedziny to:

Co traktujemy priorytetowo?

Nasz priorytet główny to: „Wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które objęte zostały dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.

Jakie działania podejmujemy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Na mocy podpisanej z Narodowego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jesteśmy jego partnerem w realizacji „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.