Stabilny rozwój gminy Masłów dzięki znaczącym inwestycjom

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Stabilny rozwój gminy Masłów dzięki znaczącym inwestycjom

Materiał informacyjny

Mijający rok to czas finalizowania, ale też rozpoczęcia inwestycji, które na stałe przyczyniają się do polepszenia jakości życia mieszkańców gminy Masłów.

W trosce o środowisko naturalne kilka tygodni temu ruszyła termomodernizacja dwóch ważnych budynków: szkoły w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów. W ramach prac zostaną zamontowane odnawialne źródła energii, zmodernizowane źródła ciepła. Wszystko to w celu uzyskania oszczędności w zużyciu energii oraz obniżenia kosztów eksploatacji. Termomodernizacje realizowane są dzięki dofinansowaniu w wysokości niemal 3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dzięki robotom budowlanym ulica Letniskowa zyskała nową nawierzchnię asfaltową na odcinku od okolic ulicy Świętokrzyskiej do Lasu Wolskiego.
Termomodernizacje urzędu oraz szkoły są realizowane dzięki niemal 3 mln dofinansowaniu.

Ostatnie miesiące to również szereg inwestycji drogowych, na które pozyskano dofinansowania. Dzięki wartej niemal 2 mln zł inwestycji ulica Letniskowa w Woli Kopcowej zyskała nawierzchnię asfaltową oraz odwodnienie. Prace objęły odcinek od okolic ulicy Świętokrzyskiej do Lasu Wolskiego, bardzo często wybieranego, jako miejsce odpoczynku przez mieszkańców i turystów. Przebudowa drogi była możliwa dzięki 70% dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jej koszt to blisko 1,9 mln zł. Prace przeprowadzono również na drodze wewnętrznej w Dolinie Marczakowej, gdzie istniejąca droga tłuczniowa zyskała nową podbudowę i nawierzchnię asfaltową. Zakończyły się prace przy ostatnim etapie budowy ścieżki rowerowej prowadzącej od Ciekot w stronę Wilkowa. Jej wartość to nieco ponad 920 tys. zł, z czego 70 % pokryją środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i po 15 % środki powiatu kieleckiego i gminy Masłów.

Dzięki robotom budowlanym ulica Letniskowa zyskała nową nawierzchnię asfaltową na odcinku od okolic ulicy Świętokrzyskiej do Lasu Wolskiego.
Dzięki robotom budowlanym ulica Letniskowa zyskała nową nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości około kilometra i szerokości 3,7 metra.

Ekipy remontowe pracują obecnie na ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych. Droga na całym odcinku zyska nową nawierzchnię asfaltową wraz z niezbędną kanalizacją deszczową. Koszt inwestycji to blisko 1,4 mln zł, z czego 1 mln 45 tys. zł pokryje dofinansowanie z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Kompleksową metamorfozę przejdzie również ul. Malinowa w Domaszowicach, gdzie właśnie rozpoczęły się prace budowlane. Droga zyska nawierzchnię bitumiczną, jednostronny chodnik. Wartość inwestycji wynosi 1 096 085,66 zł, z czego 660 tys. zł podobnie jak w przypadku ul. Letniskowej pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmiany dokonały się w Ciekotach na Żeromszczyźnie, dzięki projektowi realizowanemu w ramach Regionalnego Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Prace objęły przebudowę amfiteatru, montaż paneli fotowoltaicznych oraz projekt wystawy stałej w przestrzeni „Szklanego Domu”. Wartość całkowita projektu to blisko 820 tys. zł, a dofinansowanie blisko 500 tys. zł.

Dzięki robotom budowlanym ulica Letniskowa zyskała nową nawierzchnię asfaltową na odcinku od okolic ulicy Świętokrzyskiej do Lasu Wolskiego.
Ciągi komunikacyjne oraz ławki w amfiteatrze w Ciekotach zostały wymienione

Ważną inwestycją były prace wodno-kanalizacyjne. Zakończyła się pełna budowa kanalizacji północnej części gminy. Dzięki wartej niemal 50 mln zł inwestycji realizowanej przez Wodociągi Kieleckie powstało 35 km sieci kanalizacji sanitarnej i 12 przepompowni. Po pozytywnym odbiorze są wszystkie przyłącza, a z nowej sieci korzysta już 675 gospodarstw domowych. Dobiegła końca również budowa wodociągu w Dąbrowie, gdzie powstało niemal 900 m sieci. Jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli się do niej podłączyć. Planowane są kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne, które będą realizowane z rządowym, niemal 10 milionowym, dofinansowaniem. Dzięki środkom zewnętrznym odcinki wodociągu powstaną w: Ciekotach za remizą, Masłowie Pierwszym – Klonówka i do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Zielona Dolina”, Masłowie Drugim na ul. Panoramicznej, Domaszowicach – ul. Klonowej. Uzupełnione zostaną również sieci kanalizacyjne w Woli Kopcowej w obrębie stacji wodociągowej i ul. Cichej, Masłowie Drugim na ul. Panoramicznej, Mąchocicach-Scholasterii w kierunku posesji 71 i w Wiśniówce – Starodrożu. Obok znaczących inwestycji gmina prowadzi równolegle mniejsze we wszystkich 12 sołectwach m.in. budowę boiska do piłki plażowej w Wiśniówce, siłowni zewnętrznej w Ciekotach, dowieszenie i budowa nowych linii oświetlenia, czy odwodnienia w Dąbrowie i Dolinie Marczakowej.

Dzięki robotom budowlanym ulica Letniskowa zyskała nową nawierzchnię asfaltową na odcinku od okolic ulicy Świętokrzyskiej do Lasu Wolskiego.
Zgodnie z projektem w nowym budynku powstanie sala sportowa o płycie boiska 20 x 30 m.

Wiele działo się w oświacie. Kilka tygodni temu ruszyła budowy sali gimnastycznej przy szkole w Woli Kopcowej, która w czerwcu otrzymała imię Janusza Korczaka. Warty 7,5 mln zł obiekt sportowy powstanie do końca 2023 roku. Jego budowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 5,7 mln zł. W szkołach realizowane są projekty „Laboratoria przyszłości” zapewniające nowoczesne wyposażenie i Erasmus+ podnoszący kwalifikacje nauczycieli. Szkoła w Mąchociach Kapitulnych podczas uroczystości 200-lecia działalności otrzymała sztandar, a od nowego roku szkolnego rozpoczęła naukę w oddziałach dwujęzycznych. Uczniowie mają lekcje z rozszerzonym językiem angielskim, co w klasach VII i VIII daje 11 godzin języka angielskiego.

Dzięki robotom budowlanym ulica Letniskowa zyskała nową nawierzchnię asfaltową na odcinku od okolic ulicy Świętokrzyskiej do Lasu Wolskiego.
Szkoła w Mąchocicach Kapitulnych obchodziła jubileusz, a uczniowie rozpoczęli naukę w dwujęzycznych oddziałach.

Mijający rok przyniósł również istotne wyróżnienia. Zgodnie z opublikowanym „Rankingiem Finansowym Samorządu Terytorialnego” o kondycji finansowej polskich samorządów gmina Masłów znalazła się na trzecim miejscu w powiecie kieleckim i piątym w województwie świętokrzyskim. Zestawienie trzeciej edycji dotyczy danych za 2019 rok. To efekt analizy dochodów własnych poszczególnych gmin i miast, wydatków inwestycyjnych i pozyskanych na realizację zadań środków unijnych pozwoliła na wyłonienie najbardziej gospodarnych gmin i miast w kraju. Istotne było również to, że Gmina Masłów znalazła się na drugim miejscu w regionie, na 102 realizujące program „Czyste Powietrze” i dzięki temu otrzymała ponad 25 tys. zł na promocję wymiany przestarzałych kotłów na ekologiczne źródła ciepła oraz kompleksowe ocieplenie budynków jednorodzinnych.
Wprowadzono szereg udogodnień dla mieszkańców m.in. utworzoną w ramach „Cyfrowej gminy” bramkę SMS informującą o bieżących sprawach. Niepełnosprawni mogą korzystać z nowo zakupionego busa oraz podjazdu do szkoły w Brzezinkach. Na starcie jest projekt „Dostępny samorząd”, który poprawi dostępność do usług publicznych w budynku Urzędu Gminy Masłów.

Dzięki robotom budowlanym ulica Letniskowa zyskała nową nawierzchnię asfaltową na odcinku od okolic ulicy Świętokrzyskiej do Lasu Wolskiego.
Krótkometrażowy film "Antek" powstał z inicjatywy Brzezinianek i w reżyserii ich instruktora Michała Kopcia.

Wiele działo się w obszarze kultury. Gmina wspiera działania zespołów działających w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Warto wspomnieć choćby realizację krótkometrażowego filmu „Antek” przez Brzezinianki, teledysk „Z wiatrem” ZPiT Żeromszczyzna, zakup nowych strojów dla ZPiT Ciekoty dzięki dofinansowaniu z programu EtnoPolska 2022 z Narodowego Centrum Kultury. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się kulturalne wydarzenia m.in. Biesiada Masłowska z zespołem Power Play na lotnisku w Masłowie oraz literackie spotkania przed dworkiem Stefana Żeromskiego w ramach Festiwalu Mediów i Sztuki Otwarte Książki oraz Imienin Stefana.

Dzięki robotom budowlanym ulica Letniskowa zyskała nową nawierzchnię asfaltową na odcinku od okolic ulicy Świętokrzyskiej do Lasu Wolskiego.
Tomasz Lato wójt gminy Masłów

Tomasz Lato, wójt gminy Masłów
Mijający rok przyniósł samorządowi Gminy Masłów wiele wyzwań i ważnych działań, które sukcesywnie możemy realizować dzięki decyzjom podejmowanym wspólnie z radnymi, sołtysami, kierownikami i pracownikami Urzędu Gminy Masłów oraz jednostek podległych. Właśnie wspólne działanie przynosi efekty naszej pracy na rzecz tego, by mieszkańcom gminy żyło się jeszcze lepiej. Szereg podejmowanych działań związanych z inwestycjami zarówno drogowymi, termomodernizacyjnymi, budowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi, ale również zakładającymi rozwój oświaty i kultury stanowi o stabilnym rozwoju. Ważnym tegorocznym działaniem było uchwalenie przez Radę Gminy nowej Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030, która wyznacza kierunki działania samorządu w kolejnych latach. Jestem przekonany, że wspólne działania będą jeszcze mocniejszym spoiwem dla naszej lokalnej społeczności.

Dzięki robotom budowlanym ulica Letniskowa zyskała nową nawierzchnię asfaltową na odcinku od okolic ulicy Świętokrzyskiej do Lasu Wolskiego.
Dzięki robotom budowlanym ulica Letniskowa zyskała nową nawierzchnię asfaltową na odcinku od okolic ulicy Świętokrzyskiej do Lasu Wolskiego.
Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.