Sędziszów - nasza „MAŁA OJCZYZNA” – 2019 r.

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Sędziszów - nasza „MAŁA OJCZYZNA” – 2019 r.

Materiał informacyjny

Życie wspólnoty samorządowej każdego dnia stawia przed organami gminy kolejne wyzwania. Dobiega końca bieżący rok 2019, jednocześnie jako pierwszy rok bieżącej kadencji samorządu. W większości zadania w infrastrukturze komunalnej tego roku, zostały już wykonane. „W budżecie 2019 roku wydatki inwestycyjne wyniosą prawie 35 mln. zł, i stanowić to będzie ok. 41 % ogółu wydatków budżetu. To sporo. Wydatki inwestycyjne są wyznacznikiem rozwoju gminnej gospodarki i poziomu świadczenia usług publicznych dla mieszkańców, a w szczególności dotyczących rozbudowy infrastruktury komunalnej”– mówi burmistrz Wacław Szarek, gospodarz gminy.

Cyfry i kwoty wykazane uchwałą budżetową, a przede wszystkim starania władz samorządowych o rozwój gminy, dla jej mieszkańców i gości przebywających w naszej gmine, przekształcają się w realne, faktyczne obiekty czy pożyteczne społecznie zjawiska. W krótkiej informacji podsumowujemy najistotniejsze wydarzenia mijającego 2019 roku.

• gospodarka:
- Realizując zadania samorząd gminy z wielką troską patrzymy i wspiera rozwój sfery gospodarczej. Aktualnie cieszy jej dobra kondycja. Wydarzeniem roku dla rozwoju gospodarczego było rozpoczęcie działalności nowoczesnego terminala przeładunkowego drogowo-kolejowego z rozlewnią gazu płynnego przez Firmę „GASPOL” Spółka S.A. w Pawłowicach. Po wieloletnich staraniach Gminy tereny inwestycyjne o obszarze 11 ha. znalazły właściciela, produkują, dają pracę i podatki do budżetu gminy. Jest to trzeci co do wielkości tego typu obiekt w kraju po Gdańsku i Małaszewicach. Zatrudnienie w nim znajdzie około 150 osób. Podobnie cieszyć się należy z dobrej kondycji największego pracodawcy Gminy, jakim jest Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. co przekłada się na stabilność zatrudnienia dla mieszkańców. W roku bieżącym Fabryka świętowała 45 lat swojego funkcjonowania. Równym rytmem od 20 lat istnienia rozwija się także Spółka PALKO, Aktualnie realizuje dużą inwestycję, która znacząco powiększy jej produkcję w większości kierowaną na eksport. Spółka jest tegorocznym laureatem „Złotego Gryfa” Powiatu Jędrzejowskiego. Należy podkreślić, że w bieżącym roku w krajobrazie Sędziszowa powstały dwa nowe bloki mieszkalne i duży pawilon handlowy. Inwestycje te, mimo że są z poza sfery samorządowej - służą mieszkańcom Gminy oferując lepszy standard usług. Na inwestorów czekają kolejne tereny inwestycyjne (ok.70ha) z dostępem do linii kolejowych normalno i szerokotorowych (LHS) i dróg powiatowych

Sędziszów - nasza „MAŁA OJCZYZNA” – 2019 r.
Sędziszów - nasza „MAŁA OJCZYZNA” – 2019 r.
Sędziszów - nasza „MAŁA OJCZYZNA” – 2019 r.

• drogownictwo:
- Drogi to temat, który dotyczy praktycznie wszystkich mieszkańców, codziennie korzystają z nich tak ci najmłodsi jak i najstarsi. W 2019 roku wydatki na odbudowę dróg wyniosły ponad 2 mln. ( w tym udzielona dotacja dla dróg powiatowych w wysokości 235 ty. złotych). Gmina pozyskała i wykorzystała na to zadanie prawie 600 tys. zł. z przeznaczeniem na odbudowę dróg zniszczonych ulewnymi deszczami. W efektach rzeczowych nasi mieszkańcy otrzymali przy drogach powiatowych chodniki na długości 1055 mb ( w Zielonkach = 250 mb, w Tarnawie = 324 mb. oraz w Sędziszowie na ul Gródek = 255 mb, i na ul. Jędrzejowskiej = 225 mb). W ramach środków pozyskanych i z wkładem własnym gminy odbudowano drogi popowodziowe w Piołunce, dwa odcinki na długości 1541 mb i w Klimontówku o długości 1400 mb. Tylko ze środków własnych budżetu w wysokości ponad 1 mln. 100 tys. zł. zrealizowano odbudowę 27 odcinków dróg w różnych miejscowościach gminy i w mieście, co dało łącznie 2932 mb nowych nakładek bitumicznych. Razem infrastruktura drogowa otrzymała nową szatę chodników o dł. 1055 mb i nakładek bitumicznych 5873 mb.

Sędziszów - nasza „MAŁA OJCZYZNA” – 2019 r.

• wodociągi i kanalizacja:
- W 2019 roku kontynuowane są prace związane z realizacją II etapu budowy kanalizacji sanitarnej Sędziszowa o długości sieci głównej 10,7 km oraz budową nowej oczyszczalni ścieków. Prace trwają od I kwartału 2018 roku, a planowany termin ich zakończenia to luty 2020 roku. Wartość całego projektu wynosi ponad 25 mln. zł., w tym pozyskane przez Gminę środki z RPO WŚ to prawie 16 mln. zł. Ponadto w planach jest dalsza budowa kanalizacji na ul. Przemysłowej oraz odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Batalionów Chłopskich. Na zadaniu tym zostały zakończone prace projektowe, a rozpoczęcie robót nastąpi w 2020 roku. Aktualnie został złożony wniosek o dofinansowanie z PROW kwotą 974 463,00 zł. (jako 63,63% kosztów kwalifikowanych) budowy sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia o długości 8,7 km. Wartość kosztorysowa robót 1 mln. 900 tys. zł.

Sędziszów - nasza „MAŁA OJCZYZNA” – 2019 r.

• stawiamy na OZE:
- W roku 2019 był kontynuowany zapoczątkowany w 2016 roku proces budowy odnawialnych źródeł energii . Obecnie zakończono kolejny duży projekt z dofinansowaniem ze środków RPO woj. świętokrzyskiego, w ramach programu powszechnie nazywanego „parasolowym”, gdzie gmina pozyskała dla wsparcia swoich mieszkańców 2 mln. 999 tys. zł., a całościowo z wkładem beneficjentów (właściciele domów prywatnych), zamknął się kwotą 5 mln. 649 tys. zł. Rzeczowo przyniósł 220 instalacji fotowoltaicznych i 135 instalacji kolektorów. Wkłady indywidualnie mieszkańców wynosiły od 4,6 tys. zł do 7,2 tys. zł., w zależności od mocy instalowanych urządzeń w indywidualnym gospodarstwie domowym. Obecnie słońce pracuje i produkuje energię na terenie gminy, w 725 instalacjach kolektorów słonecznych, 220 urządzeniach fotowoltaiki – u osób prywatnych, oraz na 7 budynkach użyteczności publicznej z kolektorami i fatowoltaiką. Na terenie gminy zainstalowanych jest także 890 lamp typu LED służących oświetleniu ulic i placów.

Sędziszów - nasza „MAŁA OJCZYZNA” – 2019 r.

• budowa żłobka:
- W bieżącym roku zostanie sfinalizowana budowa żłobka samorządowego „KRAINA MALUSZKA”, jako pierwsza tego typu placówka na terenie gminy. Inwestycja kosztuje ponad 4 mln. 300 tysięcy i jest sfinansowana częściowo wkładem własnym gminy i środkami pozyskanymi z programu „MALUCH +” w wysokości 960 tys. zł. i RPO Wojew. Święt. w kwocie 1 mln. 611 tys. zł. Wyposażenie placówki w meble i urządzenia wyniesie 234 tys. zł. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, spełnia wszelkie wymagane standardy dla tego typu obiektu. Uruchomienie placówki nastąpi w lutym 2020 roku, a obejmie ona swoją opieka docelowo 32 maluchów.

Sędziszów - nasza „MAŁA OJCZYZNA” – 2019 r.
Sędziszów - nasza „MAŁA OJCZYZNA” – 2019 r.
Materiał informacyjny

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.