PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU KADENCJI W GMINIE SOBKÓW

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU KADENCJI W GMINIE SOBKÓW

Materiał informacyjny

INWESTYCJE

Podczas mijającego, pierwszego roku obecnej kadencji działalność Gminy Sobków w zakresie inwestycji oraz pozyskiwania środków zewnętrznych była bardzo bogata i obszerna. Możemy pochwalić się dużą płynnością jeśli chodzi o pozyskiwane środki unijne i zewnętrzne, bowiem w ostatnim roku część inwestycji dobiega końca, część zaczynamy, a na jeszcze inne złożyliśmy wnioski utrzymując tym samym ciągłość prac. Jednym z bardzo ważnych projektów jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sobkowie, której oddanie do użytku nastąpiło 20 listopada br. Ponadto przez ostatnie miesiące nasiliły się działania przy projekcie Rozwój elektronicznych usług publicznych, w ramach którego już w przyszłym roku będą dla mieszkańców Gminy Sobków montowane nowe wodomierze, a kolejnym etapem tzw. E-usług będzie utworzenie platformy internetowej ułatwiającej mobilne załatwianie spraw urzędowych jak np.: zapłata podatków, uzyskanie informacji czy składnie wniosków. Kontynuujemy także jedno z priorytetowych zadań zaplanowanych w tej kadencji, a więc rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Z werwą działamy przy kanalizacji w miejscowości Brzegi, dopinając ostatnich formalności administracyjnych i projektowych. Dofinansowanie na ww. cel wynosi aż 3 690 492,09 zł a całkowita wartość inwestycji to 5 912 903,43 zł. Inny złożony w tym roku wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Starych i Nowych Kotlicach. Na dzień dzisiejszy ogłoszono listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy, po jej opublikowaniu jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni i już niebawem może się okazać, że pozyskaliśmy kolejne 2 000 000 zł! Natomiast wartość całkowita tej inwestycji to 4 723 078,49 zł. Z równie dużymi nerwami oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcie projektu dotyczącego Poprawy efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków, w którym jesteśmy na liście rezerwowej. Wartość tej inwestycji to 2 424 096,72 zł z czego aż 85%, czyli 2 060 482,21 stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Inne składane przez nas wnioski, na które niestety nie udało się otrzymać dofinansowania dotyczyły termomodernizacji budynku urzędu gminy oraz stworzenia domów seniora. Warto również wspomnieć o planach gazyfikacji naszej gminy. Wójt Tomasz Chaja wspólnie z dyrektorem Polskiej Spółki Gazownictwa zaplanowali już dwuetapowy początek prac, w ramach którego błękitne paliwo popłynie do Sobkowa z możliwością dalszej rozbudowy. Myślimy także o przyszłości. W październiku tego roku Gmina Sobków podpisała porozumienie pod nazwą Ponidzie, w ramach którego dziewięć gmin i jeden powiat leżące nad rzeką Nidą zadeklarowały współpracę przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na zbliżającą się perspektywę budżetową 2021-2027.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

W mijającym roku wiele działo się również w zakresie remontów obiektów gminnych, tj. świetlice, remizy OSP, budowy czy doposażenia istniejących placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Niewątpliwym plusem wspomnianych działań jest ich równomierność. Praktycznie w każdej miejscowości na terenie gminy poczyniono działania dla poprawy warunków życia mieszkańców.

W Bizorędzie wykonano remont świetlicy wiejskiej polegający na montażu instalacji C.O. oraz kotła na ekogroszek wraz grzejnikami i potrzebnym rurociągiem. Całość działań kosztowało 24 800 zł. Nieco więcej, bo 37 758,24 zł wydano w Brzeźnie, gdzie również przedmiotem prac była świetlica. Tutaj jednak zajęliśmy się dachem. Pod koniec sierpnia zostały zakończone prace związane z wymianą pokrycia dachowego. Nowy dach wykonany z blachy trapezowej sfinansowano z budżetu Gminy oraz funduszu sołeckiego. W Brzegach zdecydowano się na wymianę pokrycia dachowego budynku OSP. Rozpoczęto pracę, które zakończą się jeszcze w tym roku. Ich koszt to 80 004,55 zł. W ramach remontu zostaną dobudowane trzy lukarny dodające uroku budynkowi OSP.

Obszerne działania podjęto w Chomentowie. Zgodnie z zapotrzebowaniem jakie zgłaszali mieszkańcy podjęto pracę mające na celu usprawnienie funkcjonowania świetlicy oraz znajdującego się obok niej placu zabaw. Na strychu budynku świetlicy wymieniono 3 okna. Była to szczególnie ważna inwestycja, ponieważ pozwoliła na poprawę warunków użytkowania pomieszczenia, a tym samym dała możliwość prężnego działania, spotykania się dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nowy Horyzont. Na okna wydano 5 684,20zł, a zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego, podobnie jak wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy, za które z kolei zapłacono 4 000 zł. Po sąsiedzku – na placu zabaw zamontowano ogrodzenie oraz bramę i furtkę. Jest to o tyle ważne, że chroni przed upadkiem ze skarpy leżącej na skraju placu wiejskiego. Szczególnie poprawiło się bezpieczeństwo dzieci i młodzieży licznie tu uczęszczającej. Koszt działania – 8 900zł. Największą inwestycją był remont pomieszczeń budynku OSP. Za odnowienie posadzi, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej oraz wylewki betonowej i położenie płytek zapłacono z budżetu Gminy 19 408 zł.

W sąsiednim Jaworze przebudowano pomieszczenie gospodarcze w świetlicy wiejskiej zmieniając jego funkcjonalność dzięki czemu za kwotę 24 970,60 zł mieszkańcy Jawora mogą teraz korzystać z odnowionej łazienki o standardach dla osób niepełnosprawnych. Kolejną wsią leżącą w okolicy Chomentowa i Jawora są Karsy, w których wedle wskazania potrzeb przez mieszkańców dokonano remontu świetlicy wiejskiej. Zadanie polegało na demontażu istniejącej podłogi drewnianej, wykonaniu wylewki betonowej oraz położeniu płytek gresowych wraz z cokołem w jednym z pomieszczeń w świetlicy i malowanie powierzchni ścian wewnętrznych całej świetlicy. Roboty posadzkarskie wykonano za łączną kwotę 16 684,88 zł, natomiast malowanie wszystkich pomieszczeń w świetlicy kosztowało 4 304,47 zł.

W drugiej największej miejscowości Gminy tj. Korytnicy w okresie wakacyjnym trwały prace przy zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego. Roboty budowlane związane z zabudową cieku wodnego odebrano w sierpniu, a koszt działań sfinansowanych z budżetu Gminy to 49 000 zł. Ponadto za kwotę 35 241,59 zł wyremontowano budynek po sklepie, w którym podobnie jak w Chomentowie wykonano nową posadzkę z płytkami a także rurociąg od kotłowni do grzejników. Dla trochę młodszych mieszkańców Korytnicy trwają prace przy budowie placu zabaw na terenie ZPO, na co początkiem roku wykonano dokumentację za kwotę 3 444 zł.

A skoro temat szkół, to przy SP w Lipie przebudowano parking. W ramach przeprowadzonych prac budowlanych parking szkolny zyskał nowy wygląd. Został utwardzony i wyłożony kostką betonową, wokół której powstał estetyczny krawężnik. Prace prowadzone były na powierzchni obejmującej łącznie ok. 280 m 2 i kosztowały 34 683 zł, źródłem był fundusz sołecki i budżet gminy. Drugim zadaniem było sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę altanki na placu wiejskim za kwotę 3 444 zł.

W Mokrsku Dolnym całkowity zakres działań skupił się wokół placu wiejskiego, na którym za kwotę 33 773 zł wybudowano plac zabaw, za 10 024,50 zł siłownię plenerową, a za 16 100 zł dokończono ogradzanie wspomnianego miejsca. Wszystkie wydatki na ten cel pochodziły z pieniędzy budżetu Gminy oraz funduszu sołeckiego, którego część dla wspomnianej wsi przekazało również sąsiednie Mokrsko Górne. Dzięki ww. pracą mieszkańcy korzystają z bardzo atrakcyjnego i w pełni bezpiecznego placu zabaw. Podobne działania wykonano w leżących w przeciwnej części gminy Nizinach. Tu z kolei zagospodarowanie terenu rekreacyjnego kosztowało 13 837,50 zł oraz drugim etapie dodano dodatkowe urządzenie sprawnościowe za 5 658 zł.

W stolicygminy – Sobkowie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zakupiono i zamontowano armaturę C.O. w remizie. Zadanie sfinansowane z funduszu sołeckiego kosztowało 9 881,99 zł. Z tego samego źródła pokryto koszty malowania ww. świetlicy. To zadanie z kolei wyniosło 3 500 zł. Innym ważnym działaniem jest sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku OSP Sobków. Koszt tego zadania to 14 000 zł, a termin wykonanie to koniec bieżącego roku.

Będąc w temacie OSP, wspomnimy teraz o Sokołowie Dolnym, gdzie właśnie w remizie OSP wykonano remont pomieszczeń polegający na położeniu płytek i założeniu drzwi za kwotę 15 000 zł. Odnowiona powierzchnia to 110 m2. Ponadto w listopadzie tego roku zostanie ogrodzony plac wiejski na działce 9/24, gdzie w przyszłym roku powstanie plac zabaw. Wykonana w tym roku dokumentacja na ten cel wyniosła 3 444 zł. W sąsiednim Sokołowie Górnym skupiono się na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego na działce 201/1. W ramach działań firma Magic Garden wykonała atrakcyjny plac zabaw zawierający m.in.: zestaw wielofunkcyjny, karuzelę, huśtawki czy urządzenia małej architektury za kwotę 41 020,50 zł pochodzącą z budżetu Gminy. Na tej samej działce i z tego samego źródła sfinansowano budowę siłowni plenerowej obok wspomnianego placu za kwotę 16 482 zł. Dzięki temu powstał duży kompleks zabawowy dla mieszkańców Sokołowa i okolic. Aby zwiększyć bezpieczeństwo wspomniany plac również ogrodzono co kosztowało 17 490 zł. Największą natomiast inwestycją w Sokołowie Górnym była wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej za kwotę 94 261,54 zł. Na ten cel oprócz środków z budżetu Gminy przekazano fundusz sołecki za 2019 i 2020 rok.

W Starych Kotlicach również priorytetem dla mieszkańców okazała się wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej. Prace sfinalizowano pod koniec sierpnia a ich koszty wynoszące 36 900 zł pokryto z budżetu Gminy, funduszu sołeckiego dla Starych Kotlic.

Z kolei w Staniowicach zagospodarowano teren wokół budynku przedszkola. Wybudowany plac zabaw kosztował 33 000 zł, a w ramach tego zamontowano m.in.: zestaw zabawowy, huśtawki, bujaki czy piaskownicę. Również w Szczepanowie zakupiono urządzenia siłowe na działkę 80 za kwotę 7 158,60 zł oraz opracowano dokumentację projektową i kosztorysową dotyczącą dalszego zagospodarowania terenu rekreacyjnego. Dotyczy to oprócz wymienionej działki nr 80, także 81 i 82/1. Koszt tego zadania to 5 000 zł.
Rozbudowy placów zabaw są zdecydowanie jedną z najczęściej powtarzających się inwestycji. Nie inaczej jest w Wierzbicy, gdzie na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przeznaczono 24 958,20 zł oraz w Żernikach. Tu z kolei za wybudowanie placu zabaw przeznaczono 34 809 zł i siłowni plenerowej 10 516,50 zł. Wymienione zadania sfinansowano z funduszy sołeckiego i budżetu Gminy Sobków. Oprócz tego z pieniędzy sołeckich zdemontowano i przeniesiono bramki do gry w piłkę nożną w miejsce nowego boiska za kwotę 2 706zł.

DROGOWNICTWO

W bieżącym roku na terenie Gminy Sobków trwały liczne remonty i budowy dróg gminnych oraz powiatowych, finansowane z pozyskanych funduszy zewnętrznych oraz własnych środków. Fundusze na wspomniane prace i remonty zostały przyznane m.in. z programu pn.: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udało się otrzymać dofinansowanie na przebudowę 8 długich odcinków dróg gminnych i wewnętrznych, były to następujące odcinki:

- Nr 383014T Mzurowa – Bizoręda, łącznie 2 odcinki o dł. 2590 mb za kwotę 1 006 072,81 zł
- Nr 383001T Osowa – Piaski – Mokrsko Górne, dł. 1220 mb; koszt 364 814,21 zł - Mokrsko Dolne Kolonia od drogi gminnej, dł. 810 mb; koszt 239 097,50zł
- Droga wewnętrzna Osowa – Smyków, dł. 700 mb; koszt 158 634,71 zł - Droga wewnętrzna Osowa przez wieś, dł. 650 mb; koszt 169 877,50 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica, dł. 990 mb.; koszt 513 175,75 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Staniowice, dł. 800 mb; koszt 483 245,79 zł

Łącznie w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych zostało wybudowanych ponad 7,5 km dróg za całkowitą kwotę wynoszącą 2 934 918,27 złotych. Dofinansowanie zewnętrzne wyniosło około 80%, a środki własne to blisko 20%. Ponadto w związku z wystąpieniem deszczów nawalnych w miesiącach maj i sierpień 2019 r., Gmina Sobków złożyła protokoły do zatwierdzenia z szacowania strat na 39 odcinków dróg. Obecnie czekamy na zatwierdzenie ww. protokołów. Po tych czynnościach będzie możliwe pozyskanie funduszy. W sierpniu 2019 r. zostało zakończonych i oddanych do użytkowania 12 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej oraz 4 odcinki dróg wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej. Łączna długość wykonanych dróg to 1 437 mb o nawierzchni asfaltowej i 625 mb o nawierzchni tłuczniowej. Całkowity koszt budowy wyniósł 600 911,97 zł – dr. asfaltowe i 64 803,34 zł – dr. tłuczniowe. Źródłem finansowania były środki własne Gminy Sobków zaplanowane w budżecie Gminy z uwzględnieniem środków funduszu sołeckiego na 2019 r.

Dobrze układa się także współpraca z powiatem jędrzejowskim. W bieżącym roku w ramach wspólnych działań gminy i powiatu zrealizowano inwestycje drogowe pn:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0151T dr woj. nr 728 – Mniszek – Mzurowa – Miąsowa – dr pow. nr 0152T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mzurowa;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0153T dr pow. nr 0152T – Szczepanów – Brzegi dr. kraj. nr 7 polegająca na wykonaniu chodnika w m. Brzegi od DK7 w kierunku wsi;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0157T Chomentów – Korytnica polegająca na wykonaniu chodnika w m. Korytnica;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi – Sokołów Dolny – Sobków – Staniowice – Chomentów – Jawór – Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Chomentów;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0157T Chomentów – Korytnica – gr. powiatu (Rębów);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0389T gr. powiatu (Drochów) w m. Chomentów;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów – Smyków – Mokrsko Dolne – Kotlice – Borszowice – Stawy polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Mnichów – Wólka Kawęcka;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów – Smyków – Mokrsko Dolne – Kotlice – Borszowice – Motkowice – Stawy polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Mokrsko Górne – Mokrsko Dolne.

Łączny koszt budowy w/w odcinków to 2 284 758,53 zł, z czego wkład własny Gminy Sobków wyniósł 358 276,45 zł. Powiat Jędrzejowskirównież otrzymał dofinansowanie na zadania, które są obecnie realizowane na terenie Gminy Sobków: przebudowa drogi powiatowej nr 0154T na odcinku Choiny – Żerniki wartość zadania: 299 854,00 zł gdzie dofinansowanie wyniesie 239 883,20 zł oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0155T w m. Sokołów Dolny, Sokołów Górny, Sobków - wartość zadania: 2 735 943,00 zł, natomiast dofinansowanie wyniesie 2 188 754,40 zł. Kolejną ważną informacją jest to, że 30 sierpnia Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, których nabór trwał na przełomie marca i kwietnia br. Wójt Gminy Sobków - Tomasz Chaja odebrał w dniu 16 września br. z rąk Wicewojewody Województwa Świętokrzyskiego - Brtłomieja Dorywalskiego promesę na dofinansowanie przebudowy drogi w naszej gminie. Na ten cel otrzymamy 70% kwoty dofinansowania na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Sobków ul. Długa od km 0+023 do km 0+ 764. Całkowita wartość projektu wynosi 1 199 128,00 zł natomiast środki zewnętrzne na ww. zadanie to 839 389,00 zł. W chwili obecnej trwają prace związane z procedurą przetargową. Termin podpisania umowy z Wykonawcą planowany jest na połowę listopada 2019 r. Oprócz wszystkich wspomnianych prac również w budżecie Gminy na rok 2019 zostały zabezpieczone środki na remonty dróg gminnych i wewnętrznych polegających na wypełnianiu ubytków kruszywem
z wyrównaniem i zawałowaniem. Kolejnym źródłem finansowym jest fundusz sołecki, z którego w wielu miejscowościach przeprowadzane są naprawy i budowy drogowe.

DLA MIESZKAŃCÓW

Realizując swój program wyborczy, od stycznia br. Wójt Gminy Sobków Tomasz Chaja wprowadził wiele udogodnień dla mieszkańców. Już w styczniu zostały zmienione godziny pracy Urzędu Gminy. w każdy poniedziałek czas pracy urzędu to godz. 10:00- 18.00. Jest to ułatwienie dla mieszkańców gminy, którzy mogą załatwiać sprawy urzędowe w godzinach popołudniowych. Funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, w którym od maja br. usługi świadczy psycholog. Mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z porad specjalisty w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 15:00 do 18:00.

W dniu 12 stycznia 2019 r. w Sobkowie, pod patronatem Wójta Gminy Sobków, odbyła się edycja zimowa SJCAM Super Rally pod hasłem „Mistrz Zimy”, rozpoczynając tym samym rajdowy sezon. W rajdzie wzięło udział ponad 70 załóg z całej Polski ścigając się samochodami z napędem na cztery koła oraz qadami. Na terenie naszej gminy są doskonałe warunki do jazdy oraz jak podkreślali organizatorzy wspaniałe trasy widokowe. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Super Team z Krakowa. Wójt Gminy Sobków Tomasz Chaja opowiedział się za organizacją zimowego rajdu właśnie w Sobkowie, gdyż daje to możliwość pokazania zawodnikom z całej Polski urokliwych zakątków Doliny Nidy oraz Wzgórza Sobkowsko- Korytnickiego. Każda załoga miała do przejechania po dwa 10-kilometrowe odcinki, które były powtarzane czterokrotnie, co dało w sumie dystans ponad 80 kilometrów. W zimowej aurze przejazd pojazdami terenowymi robił niecodzienne wrażenie. Nie zabrakło niesamowitych ewolucji uzdolnionych zawodników oraz sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie.

W dniu 1 czerwca br. odbył się I Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem: Nie trać młodego życia dla używek i picia. Festyn zorganizowany przez Wójta Gminy Tomasza Chaja oraz Gminną Komisję ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sobkowie jest nową inicjatywą mającą na celu uświadamianie młodzieży oraz wszystkich mieszkańców w zakresie szkodliwości alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Impreza okazała się wielkim sukcesem. W tym wyjątkowym dniu, dla dzieci zostało przygotowanych wiele bezpłatnych atrakcji, m.in. dmuchane zamki, wata cukrowa, animatorzy, piana party, pokaz karate, słodki poczęstunek, grillowane kiełbaski oraz wiele występów artystycznych. Impreza będzie kontynuowana w kolejnym roku.

Następnego dnia tj. w niedzielę 2 czerwca odbyła się II edycja zawodów biegowych pod nazwą Sobków Biega. Imprezę zorganizowano dzięki staraniom Stowarzyszenia „Blisko Nas” działającego w naszej gminie, przy patronacie Wójta Gminy Sobków. Zainicjowany w ubiegłym roku pomysł stworzenia biegu był bardzo spontaniczny i wynikał z coraz większego zainteresowania sportem w okolicy. Sukces pierwszej edycji zmotywował do organizacji biegu również w tym roku. Ponadto atrakcją przy okazji II Sobków Biega był także bieg towarzyszący dla dzieci wiodący dookoła parku w Sobkowie oraz maraton zumby. Dodatkowe pomysły organizacyjne miały na celu rozwój sportowego, sobkowskiego święta oraz aktywizację jak największej liczby mieszkańców gminy Sobków i przybyłych gości. Kolejną nowością, która odbyła się 19 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Sobkowie było uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Sobków dla uczniów z terenu gminy Sobków za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce. Nagrody otrzymało 12 uczniów z terenu naszej Gminy (9 uczniów ze szkół podstawowych, 3 gimnazjalistów i 1 laureat), którzy spełnili wymagane kryteria określone w Regulaminie określającym zasady przyznawania nagród.

Największą dumą Gminy Sobków jeśli chodzi o kulturę i rozrywkę jest szeroko znany w całym województwie festyn Krew darem życia. W tym roku Wójt Gminy Tomasz Chaja był organizatorem XIX edycji tego pięknego wydarzenia, które odbyło się 30 czerwca br. Idea krwiodawstwa zainicjowana kilkanaście lat wcześniej z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i zdobywa coraz to szersze grono współtwórców, czyli krwiodawców chętnych oddać krew dla tych, którzy tej krwi potrzebują.

Festyn łączy nie tylko krwiodawców, ale również mieszkańców, którzy chętnie biorą udział w okolicznościowej zabawie oraz sponsorów fundujących nagrody. Rok 2019 był wyjątkowy pod każdym względem: ilości ufundowanych nagród – aż 199 atrakcyjnych upominków na licytację dla krwiodawców. Warto także wspomnieć, że krwiodawcy wspomagali Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach w okresie znacznie poprzedzającym dzień festynu bo już w ferie zimowe 84 osoby łącznie oddały 37,80 litrów krwi, zaś w miesiącu czerwcu 2019 r. w stacji krwiodawstwa w Kielcach zebrano 33,75 litrów od 75 osób. W dniu festynu w Sobkowie krew oddało 191 osób uzyskując 85,95 litrów krwi co stanowi łączną liczbę 350 krwiodawców, którzy oddali 157,5 litrów krwi w ramach XIX akcji Krew Darem Życia 2019. Od początku nowego roku szkolnego, tj. od września 2019 r. decyzją Wójta Gminy został wydłużony czas pracy Przedszkola Samorządowego w Sobkowie do godziny 17.00 codziennie od poniedziałku do piątku.

Również z inicjatywy Wójta Gminy Sobków w listopadzie 2019 r. w szkołach na terenie gminy Sobków prowadzone są dodatkowe zajęcia językowe dla uczniów klas IV- VIII . Są to zajęcia z języka niemieckiego, angielskiego - poziom podstawowy i rozszerzony realizowane ze środków funduszu alkoholowego. Zajęcia są formą działalności profilaktycznej uniwersalnej obejmującej rozwój osobowości ich uczestników tychże zajęć i formą spędzania wolnego czasu z dala od używek. Idea wprowadzenia dodatkowych zajęć językowych ma na celu rozwój młodych ludzi z Gminy Sobków poprzez poszerzanie znajomości języków obcych. Innym celem tej działalności jest prawidłowe kształtowanie osobowości i charakteru młodego człowieka.

W mijającym roku Wójt Gminy Sobków objął patronatem pierwszą edycję imprezy „Aktywne i kulturalne lato w Sobkowie” organizowanej przez Stowarzyszenie Blisko Nas. Wydarzenie to trwało dwa miesiące i było wypełnione niepowtarzalnymi wydarzeniami. Wśród nich pojawiły się tak wyczekiwane imprezy i cykle jak koncerty filharmonii w plenerze, zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych oraz kino letnie i piesza wycieczka. Spotkania cieszyły się powodzeniem wśród osób z terenu naszej gminy i nie tylko, uczestnicy mogli się wsłuchać w dźwięki muzyki klasycznej, obejrzeć film „pod chmurką”, czy pieszo zachwycić się walorami okolicznej przyrody. Dzieci mogły uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez Stowarzyszenie Blisko Nas: zajęciach ruchowych, animacjach. Minionego lata park oraz teren Szkoły Podstawowej w Sobkowie ożywił się i był przestrzenią do realizacji pięknej inicjatywy.

Materiał informacyjny

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.