Nasza Mała Ojczyzna – Gmina Iwaniska

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Nasza Mała Ojczyzna – Gmina Iwaniska

Materiał informacyjny

Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie

W miejscowości Przepiórów, gm. Iwaniska realizowana jest wielka inwestycja w sektorze zdrowia – Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie. Obiekt będzie przystosowany do leczenia, rehabilitacji i całodobowej opieki nad osobami starszymi i schorowanymi.

Projekt zakłada budowę budynku piętrowego z następującymi pomieszczeniami: sala konsumpcyjna, kuchnia, zaplecze kuchenne, kuchnia pomocnicza, zaplecza sanitarne, socjalne oraz magazynowe, kotłownia gazowa, pokoje dwuosobowe z łazienkami, pokój gościnny, kaplica, gabinet lekarski, gabinet terapii i rehabilitacji, biuro, recepcja. Każdy pokój będzie miał wyjście na balkon zaprojektowany w taki sposób, by stanowić przestrzeń integracyjną dla pensjonariuszy. Komunikacja pomiędzy piętrami odbywać się będzie za pomocą dwóch klatek schodowych oraz windy dostosowanej do transportu osób niepełnosprawnych. Dodatkowo powstaną parkingi wykonane z kostki brukowej na 25 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych w dwóch lokalizacjach: na terenie otwartym i zamkniętym za ogrodzeniem. Budynek został zaprojektowany dla 50 osób w 25 pokojach dwuosobowych.

Marek Staniek, Wójt gminy podkreśla, że inwestycja to wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym. – W chwili obecnej trwają prace budowlane. Jednakże efekty budowy już widać, gdyż powstały ławy fundamentowe oraz ich ściany. Przewidujemy, że obiekt będzie gotowy w ciągu dwóch, trzech lat. To piękna działka, położona w sąsiedztwie siedmiohektarowego parku i zabytkowego dworku, w którym obecnie mieści się biblioteka. Okolica i jej walory podwyższają atrakcyjność naszej inwestycji.

- Obecnie 26 osób z naszej gminy przebywa w okolicznych Domach Pomocy Społecznej, liczba ta z roku na rok rośnie. Jest coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi – tłumaczy wójt. – Domy Pomocy Społecznej stają się dobrym miejscem na godne przeżycie „złotej jesieni”. Dla gminy Iwaniska nowa inwestycja to także nowe miejsca pracy. W budowanym DPS-ie zatrudnionych zostanie ponad 30 osób.

Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie powstaje ze środków własnych gminy.

Dodatkowo Dom Pomocy Społecznej będzie miał jeszcze jedną ważną funkcję. – W Przepiórowie budujemy dużą stołówkę i wydajną kuchnię. Dlaczego? Dzięki nim Dom Pomocy Społecznej będzie mógł zapewnić wyżywienie dla wszystkich dzieci z terenu gminy, które tego potrzebują- mówi wójt gminy Marek Staniek.

- Chcemy w niej gotować posiłki, nie tylko dla pensjonariuszy, ale także dzieci w szkołach. Było moim marzeniem, by wszystkie dzieci, bez względu na dochód w rodzinie miały ciepły posiłek złożony z pierwszego lub drugiego dania - dodaje wójt.

Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne wraz z przynależną infrastrukturą techniczną

Projekt będzie realizowany i współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” dla projektu pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne” w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Budowa idzie pełną parą.

Pre-umowa została podpisana w Kielcach dnia 8 marca 2017 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa a Gminą Iwaniska, reprezentowaną przez Wójta Gminy Iwaniska Marka Stańka.

Mieszkania socjalne z przynależną infrastrukturą powstaną we wsi Krępa. W tym celu jest wykorzystany budynek po byłej szkole w Krępie. Budynek będzie obiektem składającym się z dwóch brył połączonych łącznikiem mieszczącym dwie kondygnacje nadziemne. W budynku przewidziano 20 mieszkań, w części południowej działki planowane jest zagospodarowanie terenu wraz z placem zabaw dla dzieci.

Są w naszej gminie rodziny, które z niecierpliwością oczekują budowy mieszkań socjalnych – podkreśla Marek Staniek. – Nie mają pieniędzy na budowę własnych domów, często to samotne matki wychowujące małe dzieci. Takim osobom musimy pomóc, to jest nasz obowiązek. Dlatego w odpowiedzi na te potrzeby, projekt jest realizowany - dodaje.

Dodaje, że jest wdzięczny Radzie Gminy, że przychyliła się do inicjatywy budowy mieszkań socjalnych. – Cieszę się, że rada gminy podjęła taką decyzję. Pieniądze na inwestycję otrzymamy z funduszy unijnych. Będą to trzy miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa świętokrzyskiego. Milion to pieniądze z budżetu gminy. Za nie wybudujemy dwadzieścia mieszkań socjalnych w Krępie - informuje Marek Staniek, wójt Iwanisk.

Inwestycja w Krępie zakończy się w 2020 roku.

W Mydłowie powstanie świetlica wiejska

Wkrótce mieszkańcy Mydłowa będą cieszyć się świetlicą wiejską. Wszystko to za sprawą wójta gminy Marka Stańka i radnych Rady Gminy Iwaniska, którzy zaplanowali inwestycję, która przez długie lata będzie służyć wszystkim osobom, które chcą korzystać z miejsca do spotkań i urządzeń rekreacyjnych.

- Zakres prac obejmuje między innymi budowę budynku świetlicy wraz z instalacją kolektorów słonecznych i fotowoltaiki, a także jej wyposażeniem w meble i sprzęt AGD. Po wykonaniu stosownych prac w budynku świetlicy prowadzone będą między innymi warsztaty rękodzielnicze oraz inne zajęcia w celu wykorzystania wolnego czasu. Stworzona zostanie również izba ziołowo – kwiatowa , a także forum wymiany dobrych praktyk Kół Gospodyń Wiejskich – mówi Marek Staniek, wójt Iwanisk.

Projektowany obiekt będzie służył do spotkań mieszkańców. - W budynku przewidziano salę świetlicy z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, wiatrołap i sanitariaty – uzupełnia Marek Staniek, wójt Iwanisk.

Jak dodaje, na miejscu zaprojektowano siedem miejsc postojowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. - Przy budynku przewidziano stojak na rowery. Przy ścieżkach i siłowni zewnętrznej zaprojektowaliśmy oświetlenie typu parkowego. Będzie to pięć kolumn oświetleniowych LED. Natomiast od strony placu manewrowego zaprojektowano trzy sztuki latarni wysokich – objaśnia wójt.

Warto dodać, że w skład siłowni zewnętrznej wchodzą 4 urządzenia. Będą to orbitek, wioślarz, steper, wahadło.

- W bezpośrednim sąsiedztwie siłowni staną także trzy ławki – podsumowuje wójt Marek Staniek.

Inwestycja zostanie zakończona w styczniu 2021 roku.

Targowisko wiejskie wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym w Iwaniskach

W dniu 12 września 2017 roku w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim została podpisana umowa między Wójtem a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację operacji pn. Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym „Unieszów” typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Targowisko z prawdziwego zdarzenia to niezbędny element infrastruktury w naszej gminie, staniemy się jeszcze bardziej konkurencyjni – powiedział Marek Staniek, Wójt Gminy Iwaniska. – Dlatego ta inwestycja ma zapewnić preferencyjne warunki i wygodę nie tylko dla osób handlujących, ale przede wszystkim dla kupujących. Jednocześnie estetyka tego miejsca znacznie się poprawi. To jeden z ważnych czynników, które wpłyną na jakość życia w naszej gminie.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym zostanie wybudowane targowisko z prawdziwego zdarzenia, w skład którego wejdą: parterowy budynek handlowo – gastronomiczny, stragany, parking dla samochodów osobowych i dostawczych. Będą również utwardzone chodniki. Przewidywane są także parkingi, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, cztery miejsca dla samochodów o większym gabarycie, niedużych samochodów dostawczych, 48 miejsc dla samochodów osobowych. Projektowany budynek handlowo – gastronomiczny będzie jednobryłowym budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Stragany przewiduje się jako lekkie konstrukcje drewniane, z dachem jednospadowym, umożliwiające łączenie ich w większe obiekty. Wymiary pojedynczego straganu to 3,4 x 3,5m.

- Mamy dofinansowanie z Unii Europejskiej i wsparcie powiatu opatowskiego. Targowica jest ważna dla mieszkańców. W piątki u nas odbywają się duże targi. Planujemy, by nasza gmina, dzięki nowemu placowi targowemu, stała się centrum handlu płodów rolnych, na którym będą sprzedawać swoje produkty nie tylko gospodarze z naszej gminy, ale także gmin ościennych. To na pewno przyczyni się do rozwoju gospodarczego Iwanisk - dodaje wójt Marek Staniek.

Inwestycja zostanie zakończona w 2020 roku.

REWITALIZACJA GMINY IWANISKA

Samorządy gminne mogą korzystać z unijnych pieniędzy na rewitalizacje miejscowości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Z tych pieniędzy skorzysta także gmina Iwaniska. W ramach dofinansowania podjęte zostaną wieloaspektowe działania rewitalizacyjne, obejmujące kompleksowe prace z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznych i obiektów w celu nadania im nowych funkcji.

Władze gminy zakładają, że realizacja inwestycji przyczyni się do lepszego dostępu do usług ogólnospołecznych, dając tym samym impuls do ożywienia gospodarczego centrum Iwanisk i pozytywnych zmian w środowisku naturalnym.

W ramach projektu zostaną zrealizowane ważne zadania. Pierwszym z nich będzie zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kościele pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach. - Mamy podpisane porozumienie z proboszczem. Chcielibyśmy, by ten parking służył także pod uroczystości patriotyczne i niepodległościowe, oprócz kościelnych – tłumaczy wójt gminy Marek Staniek.

Drugim zadaniem będzie zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w Iwaniskach. - Cały teren, tak zwany „czerwony plac” będzie wyglądał zupełnie inaczej. Dzięki temu powstanie pasaż spacerowy i poprawi się bezpieczeństwo, dzięki nowym miejscom parkingowym. Przestrzeń będzie wykorzystana zdecydowanie wydajniej – mówi wójt Marek Staniek. Rewitalizacji ulegnie także teren przed Urzędem Gminy.

Odbędzie się także rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy ulicy Opatowskiej. - Warto wspomnieć tutaj o sali kinowej, która będzie służyć koncertom i różnym wydarzeniom kulturalnym. Iwaniska nigdy w swojej historii nie miały kina. To gigantyczny skok cywilizacyjny w dziedzinie kultury dla naszej miejscowości. Konsekwentnie działamy w tym kierunku. Pierwszym krokiem w tej dziedzinie była już rewitalizacja Zamku Krzyżtopór, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Mieszkańcy z pewnością będą zadowoleni także ze świetlicy - mówi wójt gminy Marek Staniek. W ramach remontu świetlicy zaplanowano również zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.

Prawdziwą poprawę jakości życia mieszkańców przyniesie także na pewno nowy dworzec autobusowy. - Obecny nie spełnia żadnych norm. Ten, który wybudujemy, będzie całkowicie zadaszony, oszklony i ciepły. Wewnątrz podróżni będą mogli skorzystać z łazienek. Znajdzie się tam także punkt gastronomiczny, gdzie będzie można się posilić - tłumaczy Marek Staniek.

Rewitalizacja zakończy się w 2023 roku.

Trwają prace budowlane przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe

W Ujeździe, w gminie Iwaniska rozpoczęły się prace budowlane. Dzięki tej inwestycji, Szkoła Podstawowa w Ujeździe zyska nowe pomieszczenia, a komfort uczniów znacznie się zwiększy.

Wójt gminy Iwaniska Marek Staniek wraz z radnymi, doprowadził do rozpoczęcia wielkiej inwestycji w dziedzinie oświaty. Będzie to zadanie pod nazwą "Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe - dobudowa". - Dzięki niej komfort nauki w szkole znacznie się zwiększy. Zaplanowaliśmy dobudowę sal dydaktycznych, szatni, węzła sanitarnego. Inwestycja ma zapewnić powiększenie aż o pięć sal lekcyjnych - mówi wójt Marek Staniek.  

Inwestycja ta jest konieczna ze względu na zbyt duży obręb szkoły, który obejmuje takie miejscowości jak Haliszka, Ujazd, Toporów, Kopiec, Kujawy, Radwan, Radwanówek, Oporów i Oporówek. W miejscowościach tych znajduje się wiele rodzin młodych, które budują własne domy. Rzobudowa jest konieczną i zarazem priorytetową sprawą, chociażby ze względu na podyktowaną reformę oświaty, zakładającą tworzenie ośmioklasowych szkół podstawowych. W publicznej szkole podstawowej w Ujeździe znajduje się także przedszkole, które musi spełniać odpowiednie warunki lokalowe. Podjęta inwestycja ma na celu zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży - tłumaczy Marek Staniek, wójt Iwanisk.

Wyżej wymieniona inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu RPO dla województwa świętokrzyskiego.

Materiał informacyjny

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.