Miedziana Góra ma powody by z optymizmem patrzeć w przyszłość!

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Miedziana Góra ma powody by z optymizmem patrzeć w przyszłość!

Materiał informacyjny

Bieżący rok to niewątpliwie dobry czas dla Gminy Miedziana Góra. Nowoczesny sprzęt strażacki, remonty dróg, rozbudowa kanalizacji i wodociągów, modernizacja infrastruktury szkolnej, czy prace termomodernizacyjne – to tylko kilka wybranych inwestycji, które zostały w tym roku zrealizowane. Do tego, udało się wdrożyć szereg inicjatyw i działań skutecznie poprawiających warunki bytowe mieszkańców. Niebawem upłynie dopiero pierwszy rok mojej pierwszej kadencji. Przed nami jeszcze kolejne cztery lata, ale już teraz mogę śmiało powiedzieć, że sukcesywnie i konsekwentnie staram się nadrabiać stracony wcześniej czas, a moją ambicją jest, aby nasza Gmina była nowoczesnym i przyjaznym miejscem do życia.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców to priorytet. Nasza Gmina dynamicznie się rozwija, wzrasta liczba jej ludności, a przez jej teren przebiegają drogi o wysokim natężeniu ruchu kołowego. Rozwój cywilizacyjny i wzrost liczby zagrożeń zmuszają nasze jednostki OSP do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i częstej wymiany sprzętu. Nasza Gmina chętnie doposaża i partycypuje w kosztach utrzymania jednostek OSP na jej terenie. Tylko w tym roku, dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu, druhowie z OSP w Kostomłotach Drugich wzbogacili się w nowoczesny pojazd ratowniczo-gaśniczy, wyposażony między innymi w zbiornik wody o pojemności 3,5 tysięcy litrów, kamerę cofania z siedmiocalowym monitorem, czy też obrotowy maszt oświetleniowy sterowany pneumatycznie. Warto podkreślić, że na zakup pojazdu Gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 560 tysięcy złotych, głównie ze źródeł rządowych, co stanowiło blisko 73% całkowitej wartości zakupu.

Damian Sławski Wójt Gminy Miedziana Góra

NOWA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Rozwój naszej Gminy w dużej mierze uwarunkowany jest systematyczną poprawą infrastruktury technicznej. W tym zakresie, tylko w ciągu ostatniego roku, poczyniono wiele kroków, które wymiernie wpłynęły lub niebawem wpłyną na komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w Gminie. Przykładem na to jest ogromne dofinansowanie na przebudowę i rozbudowę ulic Kamiennej (drugi etap) i Leśnej w ramach rządowego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki otrzymanej dotacji drogi zyskają, między innymi, nową nawierzchnię, chodnik i pobocza, system odwadniania, czy energooszczędne oświetlenie drogowe. Całkowity koszt tych inwestycji opiewa na kwotę 6 milionów 288 tysięcy złotych, z czego 60% zostanie dofinansowane ze środków rządowego programu. Większość prac budowlanych przewidzianych do wykonania na obu drogach zostanie zrealizowana w 2020 roku.

Damian Sławski Wójt Gminy Miedziana Góra

Również w tym roku, wspólnie z Powiatem Kieleckim pozyskano z funduszowych środków dotację na modernizację ulicy Laskowej w Kostomłotach Drugich, będącej drogą powiatową. W tym przypadku, koszt inwestycji to ponad 7 milionów 300 tysięcy złotych, zaś dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 50% tej wartości. Do tej pory z sukcesem zrealizowano też przebudowę ulicy Stadionowej w Kostomłotach Pierwszych, przebudowę chodnika i budowę zatoki parkingowej przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich, czy też pierwszy etap modernizacji ulicy Kamiennej w Miedzianej Górze.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Zadaniem współczesnego samorządu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa i demokracji bezpośredniej. I tak właśnie dzieje się obecnie w naszej Gminie, która chętnie inicjuje, realizuje i angażuje się w działania na korzyść różnych grup społecznych. O tym, że nasza Gmina jest miejscem przyjaznym dla seniorów świadczy fakt, że w tym roku została powołana na drugą kadencję Rada Seniorów Gminy Miedziana Góra, która wspomaga realizację działań aktywizujących starsze osoby w Gminie. Niebawem w Gminie będzie działała inna rada, tj. Młodzieżowa Rada Gminy Miedziana Góra, która zostanie powołana na pierwszą kadencję w historii naszej Gminy. Od momentu powołania, zadaniem młodych radnych będzie współkreowanie polityki młodzieżowej w Gminie.

Damian Sławski Wójt Gminy Miedziana Góra

Również w tym roku został uruchomiony program bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla osób w wieku powyżej 60 lat. Każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 60 lat, może też bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora, która upoważnia do zniżek i ulg w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, restauracjach, księgarniach, czy instytucjach zdrowia i kultury. Na liście wszystkich punktów honorujących kartę znajduje się już ponad 2500 firm i instytucji oferujących zniżki i ulgi dla jej posiadaczy, w tym blisko 100 podmiotów w regionie.

Sprawnie przeprowadzone konsultacje społeczne umożliwiają dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami, urzeczywistniając tym samym idee społeczeństwa obywatelskiego. Temu właśnie ma służyć nowoczesne narzędzie informatyczne, które zostanie w pełni zintegrowane z nową stroną internetową Gminy. Będzie to rozwiązanie, którym obecnie może pochwalić się zaledwie kilka samorządów w kraju, a dzięki któremu będzie można przeprowadzić badania ankietowe online czy też zaopiniować elektronicznie wszelkiego rodzaju dokumenty. Na ten cel nasza Gmina pozyskała specjalny grant, który w całości pokryje koszty stworzenia narzędzia.

INWESTYCJE W EDUKACJĘ

Ten rok był rokiem pod znakiem wielomilionowych inwestycji dla miedzianogórskich szkół. W Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich zostało pomalowanych 21 pracowni szkolnych, odświeżono klatki schodowe, szatnie i korytarze, nowy blask zyskała podłoga w sali gimnastycznej poprzez cyklinowanie, lakierowanie i malowanie nowych linii. Prace remontowo-budowlane prowadzone były również w Szkole Podstawowej w Porzeczu. Budynek został już ocieplony, wymieniono okna, instalację elektryczną z oświetleniem włącznie oraz kaloryfery i piec grzewczy. Ponadto pomalowano cztery sale lekcyjne i kompleksowo wyremontowano szkolne łazienki oraz dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu wszystkich prac w szkole jest nie tylko ładniej, ale przede wszystkim cieplej i oszczędniej.

Damian Sławski Wójt Gminy Miedziana Góra

Nasze szkoły są również konsekwentnie doposażanie w nowoczesne i profesjonalne pomoce naukowe, które sprawiają, że nauka staje się bardziej przyjemnością, niż przykrym obowiązkiem. Dzięki temu, uczniowie od niedawna mogą skorzystać między innymi z nowoczesnych modeli układów i narządów wewnętrznych człowieka i roślin czy przyrządów do demonstracji zjawisk fizycznych, a także nowych sprzętów sportowych. Na realizację zdecydowanej większości powyższych inwestycji naszej Gminie udało się pozyskać wsparcie z funduszy Unii Europejskiej.

PROEKOLOGICZNE AMBICJE

O tym jak bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia jest pył zawieszony PM 10 i PM 2.5, nie trzeba dzisiaj zbytnio nikogo przekonywać. Dlatego też, w bieżącym roku uruchomiono specjalny program dopłat do wymiany przestarzałych pieców węglowych na nowe i ekologiczne kotły. A to nie jedyny sposób na walkę ze smogiem, jakie proponuje obecnie Gmina. Na początku sierpnia bieżącego roku zostało podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie wspólnej realizacji rządowego programu „Czyste powietrze”, dedykowanemu tym mieszkańcom Gminy, którzy chcą wykonać ocieplenie domu czy stropów, wymienić okna lub drzwi albo planują montaż baterii słonecznych czy pompy ciepła. Kolejną inwestycją, zapoczątkowaną w tym roku, która korzystnie wpłynie na jakość powietrza w Gminie jest montaż 119 instalacji fotowoltaicznych i 37 instalacji solarnych w ramach partnerskiego projektu „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Innymi, proekologicznymi działaniami zrealizowanymi do tej pory, jest także rozbudowa oczyszczalni ścieków, co zwiększyło jej wydajność i umożliwi w przyszłości dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej, czy też kontynuacja budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy.

Damian Sławski Wójt Gminy Miedziana Góra

Przedstawione wyżej działania to zaledwie część tego, co udało się zrealizować w bieżącym roku, lecz nie sposób przedstawić wszystkiego na łamach jednej strony. Na tym jednak nie poprzestaję. Stawiam na ciągły rozwój, poszukuję nowych źródeł finansowania dla kolejnych inwestycji w Gminie, buduję dobry klimat do życia w naszej małej Ojczyźnie. A każde zrealizowane działanie przynosi mi radość, że mogę służyć mieszkańcom Gminy Miedziana Góra.

Damian Sławski
Wójt Gminy Miedziana Góra

Materiał informacyjny

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.