Materiał informacyjny

Inwestycje Gminy Złota

Inwestycje Gminy Złota
Materiał informacyjny

Nowe oświetlenie uliczne

Zakończyła się wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Złota. Wykonawca, firma ELE-MAR Elektroinstalacje s.c.z Ostrowca Świętokrzyskiego, zamontowała nowe energooszczędne lampy, które oświetlają nasze miejscowości przez całą noc.

Modernizacja oświetlenia ulicznego odbyła się w ramach realizacji zadania pod nazwą „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy”, które finansowane jest z Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz budżetu Gminy Złota.

Boisko wielofunkcyjne

Samorząd Gminy Złota zrealizował inwestycję związaną z poprawą infrastruktury sportowej dla uczniów z naszej gminy. Przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej powstało boisko wielofunkcyjne, w skład którego wchodzi m.in. boisko do piłki nożnej o wymiarach 26,0m/56,0m, boisko do siatkówki o wymiarach 18,0m/9,0m, dwa boiska do koszykówki o wymiarach 26,1m/ 15,1m oraz boisko do tenisa o wymiarach 23,77m/10,77m. Nowoczesny obiekt o nawierzchni poliuretanowej zastąpił niebezpieczne boisko o nawierzchni asfaltowej.

Bezpieczne boisko pozwala na prowadzenie zajęć lekcyjnych w bezpiecznych dla uczniów warunkach. Z boiska można korzystać również po zajęciach lekcyjnych, po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcja ZPO Złota.

Rozbudują sieć światłowodową

Na terenie gminy Złota prowadzona jest inwestycja polegająca na rozbudowie  światłowodowej sieci szerokopasmowej, którą realizuje firma Nexera. Zgodnie z planami światłowód zostanie położony do końca sierpnia, a w miesiącu wrześniu sieć zostanie oddana do komercyjnego użytkowania. Drugim etapem inwestycji objętych zostanie ponad 600 gospodarstw domowych.

Przypominamy, że możliwość podłączenia danego punktu adresowego można sprawdzić pod adresem: https://www.nexera.pl/pl/

Umowa podpisana - kanalizacja

Inwestycje Gminy Złota

W świetlicy Urzędu Gminy w Złotej podpisano umowę na realizacje inwestycji pn. Rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Złota – budowa linii przesyłowej kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Złotej oraz wymiana turbiny”.

Z ramienia Gminy umowę podpisał wójt Tadeusz Sułek przy kontrasygnacie  skarbnika Ewy Pawełczak. Natomiast ze strony wykonawcy – firmy EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. k., komplementariusz Piotr Czyszczoń. Obecny był również przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Robert Książka,  a także pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UG Złota.

Przedsięwzięcie finansowane jest z rządowego funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji 3 223 830,00 zł z tego dofinansowanie 2 975 000,00 zł.

Kluby seniora wizytówka gminy

Inwestycje Gminy Złota

W gminie Złota działają aktywnie trzy Kluby Seniora, w Chrobrzu, Złotej i Pełczyskach. Szeroki wachlarz zajęć przyciąga rzesze aktywnych seniorów z terenu naszej gminy. Dobrze wyposażone siedziby umożliwiają przeprowadzanie bardzo zróżnicowanych spotkań, prelekcji i warsztatów. Oprócz tego nasi seniorzy podróżują po całej Polsce, uczestnicząc w wycieczkach krajoznawczych.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.