GMINA WIŚLICA

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

GMINA WIŚLICA

Materiał informacyjny

Minął już rok odkąd stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica objął Pan Jarosław Jaworski i choć do końca kadencji jeszcze jest sporo czasu to rozwój gminy jest na najwyższym poziomie. Wiślica nie przestaje inwestować i skutecznie sięga po fundusze unijne i krajowe. Jako najważniejsze inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie na terenie gminy dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej i krajowych należy wymienić:

-otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% tj. 939 317,70 zł na realizację 6 odcinków dróg asfaltowych o łącznej wartości 1 174 149 zł - przebudowa dróg dojazdowych w m. Brzezie, Górki, Hołudza- Brzezie - Chotel Czerwony, Jurków, Sielec, Szczytniki

-Gmina otrzymała promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 352 000,00 zł - przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koniecmosty oraz Wawrowice;

-zakup koparko ładowarki o wartości ok. 500.000,00 zł do odmulania rowów melioracyjnych przy udziale środków ARiMR w Kielcach.;

-prowadzone są prace związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych - zakres robót obejmuje ponad 37 km rowów, które zostaną pogłębione, oczyszczone oraz udrożnione- zadanie opiewa na kwotę 256 500,00 zł. Warto przypomnieć, iż jest to pierwsza od kilkunastu lat kompleksowa konserwacja rowów na terenie całej gminy.;

- remont budynku Zespołu-Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy wraz z budową bieżni oraz remont Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych; Kwota dofinansowania dla projektu wynosi 422 278,94 zł.;

- realizacja projektu współpracy w zakresie oznakowania Nidy jako szlaku wodnego. W ramach projektu zostanie wybudowana przystań kajakowa wraz z zakupem 20 szt. wyposażonych kajaków oraz dwie przyczepy do transportu-koszt inwestycji to ok. 150 000,00 zł.;

- realizacja projektu „e-pracownie” w ramach którego szkoły na terenie gminy Wiślica zostały wyposażone w super nowoczesne zestawy komputerowe , które zostały dostarczone i zainstalowane w szkole podstawowej w Wiślicy (15 szt.) oraz w szkole podstawowej w Skotnikach Dolnych (12 szt.);

-remonty pomieszczeń jednostek OSP oraz pozyskanie 3 samochodów bojowych.

-gmina otrzymała zgodę na budowę posterunku Policji- obecnie trwa procedura dot. ustalenia lokalizacji i opracowania dokumentacji technicznej;

- otrzymanie dofinansowanie na rozbudowę i modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiślicy-kwota dofinansowania w kwocie 1 993 500,00 zł.;

-kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

-modernizacja 1041 szt. opraw oświetleniowych LED, montaż 5 zestawów odnawialnych źródeł energii oraz sterowników na terenie gminy. Wartość całego projektu opiewa na kwotę około 2.6 mln zł.

-wprowadzenie inteligentnego rozwiązania w zakresie wymiany ponad 2000 tys. wodomierzy, które pozwolą na zdalny bezprzewodowy odczyt bez konieczności wizyty inkasenta w domu- koszt realizacji tego zadania to 1 114 257,00 zł.;

- utworzenia wielozadaniowej darmowej aplikacji mobilnej dla mieszkańcom, która pozwoli im śledzić najważniejsze i najnowsze informacje i wydarzenia z gminy;

- pozytywne rozpatrzenie wniosku na budowę Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach na bazie obiektu po SUR;

-otrzymanie 2 grantów każdy w wysokości ok. 65 000,00 zł na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o dużej przepustowości dla mieszkańców turystów oraz odwiedzających Wiślicę;

- budowa światłowodów w 11 miejscowościach gminy: Gorysławice, Hołudza, Kobylniki, Koniecmosty, Kuchary, Łatanice, Ostrów, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Wawrowice, Wiślica;

- reaktywacja Wiślickiej Spółki Wodnej;

- rozpoczęcie gazyfikacji Gminy Wiślica;

-nabycie nieruchomości przez gminę po byłym Banku Spółdzielczym w Wiślicy oraz nieruchomości po Spółdzielni Usług Rolniczych;

-budowa Klubu Seniora w ramach programu Klub „Senior +” na 2019 r. dla 20 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+;

- budowa ścieżki rowerowej na trasie Kraków-Wiślica- koszt ścieżki rowerowej na terenie Gminy Wiślica będzie wynosił 1 047 277,77 zł;

-utworzenie 18 Kół Gospodyń Wiejskich, które zostały wpisane do rejestru KRKGW
i uzyskały wsparcie finansowe z ARiMR.

Inwestycje, które powstały w ostatnim czasie można wymieniać bez końca.... Wszystkie te inwestycje są dopasowywane do potrzeb mieszkańców-projekty ułatwiają ich życie, realizują w dużej mierze potrzeby mieszkańców oraz ułatwiają wdrożenie nowych inwestycji.

Wiślica to perła historii, kultury i bezcennej wartości zabytki
a historia na początku roku 2018 oddała Wiślicy to, co kiedyś zabrała – prawa miejskie. Obecnie trwa przebudowa oraz rozbudowa pawilonu archeologicznego przy ulicy Batalionów Chłopskich zabezpieczającego pozostałości po kościele świętego Mikołaja. Wykonane zostaną również prace w podziemiach bazyliki: przebudowa i rozbudowa ekspozycji archeologicznej w podziemiach, gdzie znajduje się tak zwana Płyta Orantów a także zabezpieczenia konstrukcyjne i przeciwwilgociowe murów fundamentowych i przyziemia Kolegiaty i Dzwonnicy. Całkowity koszt inwestycji to ok. 26 mln zł.

W ostatnim czasie bardzo ważnym wydarzeniem w historii Wiślicy było uznanie jej za pomnik Historii w granicach, którego znalazły się: zespół kościoła kolegiackiego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła p.w. św. Mikołaja, oraz grodzisko. Warto przypomnieć, że władze samorządowe nadały honorowe obywatelstwo Panu prof. dr hab. Piotrowi Glińskiemu oraz posłowi na Sejm RP Panu Krzysztofowi Lipcowi.

Trwają prace przy realizacji projektu pn. "Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy". Wartość całego projektu opiewa na kwotę około  5,3  mln zł.

Projekt zakłada:
-budowę trasy turystycznej
-adaptację budynku dawnego gimnazjum na Centrum Historii i Kultury z salą konferencyjno -seminaryjno-edukacyjną;
- budowę głównej ścieżki historycznej prowadzącej do grodziska „na łąkach” z częściowym odtworzeniem elementów obronnych i zabudowy wewnątrz grodziska.

Cały czas planowane są nowe inwestycje i pozyskiwanie środków unijnych, tak aby Miasto i Gmina Wiślica rozwijało się i polepszało swoją infrastrukturę. Tylko dzięki dobrej współpracy i wzajemnemu zrozumieniu można było osiągnąć zamierzone cele.

Materiał informacyjny

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.