Gmina Jastrzębia - inwestycje ze wsparciem samorządu Mazowsza

Czytaj dalej
Artykuł sponsorowany Gmina Jastrzębia

Gmina Jastrzębia - inwestycje ze wsparciem samorządu Mazowsza

Artykuł sponsorowany Gmina Jastrzębia

Tegoroczne wydatki inwestycyjne gminy Jastrzębia to prawie 8 mln złotych. Ważnym wsparciem dla gminnego samorządu są od wielu lat dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego. W 2021 roku środki finansowe Mazowsza przeznaczone zostały między innymi na inwestycje drogowe i rozbudowę infrastruktury sportowej. Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego dysponentem jest Urząd Marszałkowski, w gminie Jastrzębia realizowane jest również ważne zadanie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, budowa kanalizacji w Dąbrowie Kozłowskiej i wodociągu do miejscowości Pacyna.

Poza zadaniami inwestycyjnymi wsparcie Mazowsza umożliwia realizację mniejszych przedsięwzięć w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Z tego źródła współfinansowane są projekty związane z zagospodarowaniem gminnych działek, na których urządzane są miejsca służące wypoczynkowi mieszkańców, m.in. altany, place zabaw i siłownie terenowe. Za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego do gminy Jastrzębia trafiła również unijna dotacja na urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wólka Lesiowska. Warto dodać, że wsparcie budżetu Województwa Mazowieckiego kierowane jest również do organizacji pozarządowych, jednostek ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i klubów sportowych. Rok 2021 jest pod tym względem wyjątkowy, mimo pandemii odbyło się wiele imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych oraz warsztatów i szkoleń aktywizujących mieszkańców.

Artykuł sponsorowany Gmina Jastrzębia

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2022 Polska Press Sp. z o.o.