Gmina Bodzentyn - lider w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Gmina Bodzentyn - lider w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Materiał informacyjny

Gmina Bodzentyn położona jest w samym sercu Gór Świętokrzyskich. Malowniczą oraz pełną zabytków z bogatą historią gminę zamieszkuje 11 417 mieszkańców. Jako nieliczni możemy pochwalić się zaszczytnym tytułem lidera w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Podczas tegorocznej Gali EuroBenefis 2019 nasza gmina otrzymała bowiem prestiżowe wyróżnienie za ogromne zaangażowanie, włożone w pozyskiwanie środków unijnych oraz owocną realizację przedsięwzięć z perspektywy finansowania na lata 2014-2020. Należy wspomnieć przy tym, iż Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn w latach 2016-2019 z programów unijnych, rządowych oraz lokalnych pozyskał blisko 70 mln zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi ponad 6 tysięcy złotych! W 2019 roku skupiono się na realizacji nowych oraz kontynuacji rozpoczętych, wielomilionowych inwestycji we wszystkich obszarach działalności.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Dużym sukcesem jest zakończenie budowy długo oczekiwanego ronda wraz z drogami wojewódzkimi Podgórze – Bodzentyn - Dąbrowa. Można bez wątpienia uznać, iż inwestycja ta w ogromnym stopniu wpłynie na podniesienie jakości użytkowania dróg oraz przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Wybudowano nowe chodniki, zatoczki autobusowe oraz wiaty przystankowe. Z myślą o rowerzystach wydzielono dodatkowe pasy ruchu. Nadmienić należy również, iż w trakcie inwestycji wyremontowano stary most usytuowany przy ulicy Suchedniowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianego już ronda.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bodzentynie
Nowe rondo na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich

Podczas realizacji inwestycji drogowych przebudowane zostały drogi gminne w miejscowościach Parcele, Śniadka Parcele - Śniadka Trzecia, Śniadka Druga - Śniadka Trzecia, a także drogi powiatowe w miejscowościach Wiącka i Psary Podłazy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, nowe oświetlenie uliczne powstało w miejscowości Wzdół Parcele, a w trakcie realizacji jest budowa oświetlenia w Wilkowie na ulicy Łysogórskiej, Orzechówce oraz na odcinku drogi łączącej Celiny z Dąbrową.

Bogate walory przyrodnicze Gminy Bodzentyn stwarzają idealne warunki nie tylko do pieszych wędrówek, ale również do jazdy na rowerze. W 2019 roku Gmina dodatkowo otrzymała milion złotych dodatkowego dofinansowania na budowę ścieżku rowerowej o długości 3,67 km, która będzie przebiegała przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej prowadzącej od Podgórza przez Świętą Katarzynę w kierunku Krajna.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bodzentynie
Nowo powstająca ścieżka rowerowa

Łączna kwota dofinansowania otrzymanego na ten cel wynosi natomiast 3 654 708,95 zł. Dodatkowo w ramach projektu przewidziano montaż ławek ze stołami, stojaków na rowery, tablic edukacyjno-informacyjnych, a także budowę punktu informacyjnego wraz z toaletami oraz miejscami parkingowymi w Świętej Katarzynie przy ulicy Kieleckiej. W najbliższej przyszłości w planach jest również budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Święta Katarzyna - Wilków – Ciekoty (Gmina Bodzentyn wspólnie z Gminą Masłów oraz Powiatem Kieleckim czyni starania, aby uzyskać dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych).

Świętokrzyski Park Narodowy udostępnił szlak pieszy prowadzący trasą dawnej kolejki wąskotorowej na odcinku Święta Katarzyna - Nowa Słupia. Trasa biegnąca przez obszary chronione udostępniona będzie dla ruchu rowerowego na początku 2020 roku.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bodzentynie
Odbiór drogi w Śniadce Parcele

Obecnie na etapie planów Gminy Bodzentyn, jak również gmin otaczających Świętokrzyski Park Narodowy oraz Dyrekcji Parku jest utworzenie pętli rowerowej otaczającej Pasmo Łysogór, mającej połączenie z Kielcami i szlakiem Green Velo. Taka trasa rowerowa ma w przyszłości stanowić zasadniczą oś szlaków rowerowych w regionie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, do której będą dochodziły kolejne szlaki rowerowe prowadzące do lokalnych atrakcji turystycznych i miejsc udostępnianych dla rowerzystów.

GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

Po wielu latach stagnacji wreszcie nadszedł czas zmian w gospodarce wodno-ściekowej Gminy Bodzentyn. Z początkiem lipca tego roku rozpoczęła się budowa długo oczekiwanej przez mieszkańców kanalizacji sanitarnej. Obecnie realizowany jest projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bodzentyn”. Jego nadrzędnym celem jest wybudowanie w 16 miejscowościach 55 km kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Prace trwają równolegle na trzech odcinkach w Dąbrowie Górnej, a już niebawem rozpoczną się w kolejnych miejscowościach. W lipcu tego roku rozpoczęły się także roboty budowlane związane z rozbudową i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie. Kluczowym celem realizacji tej inwestycji jest przystosowanie obiektu do standardów i norm europejskich oraz polskich dotyczących oczyszczania ścieków, a także przyjęcia zwiększonej ilości ścieków. Całkowita wartość zadania wynosi 25 625 820,00 zł brutto.

W tym roku oddano do użytku rozbudowaną, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Świętej Katarzynie. Została ona zmodernizowana w najbardziej nowoczesnej technologii MBR HYBRYD. Całkowita wartość projektu wyniosła 6 440 896,62 złotych, w tym kwota dofinansowania to 4 110 529,54 złotych.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bodzentynie
Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Świętej Katarzynie

W styczniu tego roku podpisano umowy na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowościach Wzdół i Bodzentynie przy ul. Opatowskiej. We Wzdole trwają roboty budowlano-montażowe mające na celu przebudowę istniejącego budynku. Całkowita wartość zadania wynosi 4 487 040,00 zł brutto. Inwestycja w Bodzentynie jest w końcowej fazie projektowania. W efekcie powstanie w pełni zmodernizowany obiekt stacji uzdatniania wody, który poprawi jakość wody dostarczanej do mieszkańców. Wartość tego zadania wynosi 3 255 810,00 zł brutto.

W sierpniu rozpoczęły się prace budowlane związane z „Budową sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko i Psary Podłazy”, której celem jest spięcie sieci wodociągowych zasilanych z ujęć we Wzdole Rządowym i Bodzentynie. Wartość brutto wynagrodzenia dla Wykonawcy wynosi 282 900,00 zł.

Poza wyżej wymienionymi zadaniami planowana jest również budowa/przebudowa innych odcinków sieci wodociągowej, a także stworzenie komputerowego systemu informacji geodezyjnej, służącego do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, które mają odniesienie w przestrzeni.

REWITALIZACJA

Gmina Bodzentyn może pochwalić się bogatą historią oraz różnorodnymi tradycjami, które są intensywnie rozpowszechniane oraz kultywowane. W tym celu realizujemy dwa duże projekty, których kwota sięga 10 milionów złotych. Pierwszy projekt „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - II etap” stanowi kontynuację realizowanych już projektów, których celem jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Ujęte w projekcie działania przewidują między innymi zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika przy ul. Wolności, placu zabaw, altany i parkingu w centrum miasta, jak również przebudowę najczęściej uczęszczanych przez turystów ulic Langiewicza i Kościelnej. Ponadto w celu zwiększenia potencjału gospodarczego zaplanowano przebudowę „małej targowicy”.

Drugi bardzo ważny projekt pn. „Śladami kultury benedyktyńskiej” ma na celu rewitalizację wzgórza zamkowego wraz z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich. Działania ujęte w projekcie polegają na zabezpieczeniu murów przed dalszą dewastacją oraz odtworzenie parku, który znajduje się u podnóży wzniesienia.

Dobiega końca remont i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Budynek po remoncie ma służyć szerokiej działalności ośrodka kultury.

Samorząd lokalny Gminy Bodzentyn z powodzeniem realizuje działania w ramach funduszu sołeckiego. Każdego roku mieszkańcy decydują o tym, jakie inwestycje zostaną zrealizowane w ich sołectwie. Dotychczas udało się zainwestować w oświetlenie uliczne, monitoring, wiaty przystankowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, remonty szkół, przedszkoli oraz świetlic.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bodzentynie
Nowa świetlica wiejska w Psarach Podłazach

W mieście Bodzentyn instrumentem umożliwiającym mieszkańcom decydowanie o przeznaczeniu części wydatków z budżetu Gminy jest Budżet Obywatelski. W latach ubiegłych udało się zrealizować takie inwestycje, jak budowa siłowni zewnętrznej. Ponadto dokupiono sprzęt oraz zmodernizowano pomieszczenia rehabilitacji mieszczącej się w budynku SPZOZ w Bodzentynie. Tegoroczny budżet z myślą o najmłodszych mieszkańcach przeznaczono na doposażenie przedszkola w Bodzentynie.

Wszystkie zrealizowane oraz zaplanowane do realizacji działania mają na celu nie tylko poprawę warunków życia mieszkańców, ale również prowadzą do zrównoważonego rozwoju gminy.

Materiał informacyjny

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.