Gabinet i pracownia psychologiczna Magdalena Majewska

Czytaj dalej
.

Gabinet i pracownia psychologiczna Magdalena Majewska

.

„Gabinet i Pracownia Psychologiczna Magdalena Majewska” to miejsce znane już wielu osobom. Od blisko czterech lat pomoc psychologiczną mogą tu uzyskać dzieci i młodzież do 18 roku życia, a także ich rodzice i opiekunowie. Nie ma dolnej granicy wieku, od której są tu przyjmowane dzieci, gdyż w wielu przypadkach jak najwcześniejsza pomoc – konsultacja czy diagnoza – daje podstawę do podjęcia właściwego działania mającego na celu zapewnienie dzieciom jak najlepszego rozwoju psychoruchowego i funkcjonowania w przyszłości. Na chwilę obecną nasz najmłodszy klient miał 3 miesiące. Od września 2018 roku zakres usług „Gabinet i Pracownia...” jest stale wzbogacany o zajęcia z innych dziedzin takich jak: zajęcia z pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą autyzmu, terapeutą ręki, socjoterapeutą. Dzięki temu każdy rodzic zgłaszający się tu ze swym dzieckiem może mieć pewność, że zostanie ono objęte jak najlepszą, kompleksową pomocą. Dużym zainteresowaniem i zadowoleniem cieszą się też zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) skierowane głównie do dzieci w spektrum autyzmu, ale też i do innych ujawniających trudności w sferze społeczno – emocjonalnej. Nowością są zajęcia ogólnorozwojowe z elementami arteterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym, które zyskały już liczne grono entuzjastów. Zajęcia uwzględnione w ofercie realizowane są indywidualnie bądź grupowo w zależności od zgłaszanego problemu – jego rodzaju, stopnia nasilenia, predyspozycji indywidualnych dziecka.

Drugą równie ważną gałęzią działalności „Gabinet i Pracownia...” są badania psychologiczne kierowców realizowane w ramach psychologii transportu (kierowcy i kandydaci na kierowców w zakresie kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E; kierowcy TAXI; pojazdów uprzywilejowanych; instruktorzy nauki jazdy; egzaminatorzy; osoby starające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami) oraz operatorów i innych pracowników zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy. W ramach badań sprawności psychofizycznej gabinet oferuje również badania dla kierowców – amatorów. Badania te dedykowane są w szczególności seniorom, którzy chcą dla własnych potrzeb sprawdzić swoja sprawność za kierownicą. Co najważniejsze wynik takiego badania ma charakter czysto informacyjny, nie pociąga za sobą konsekwencji prawnych, a jedynie może pomóc badanemu podjąć decyzję o dalszym prowadzeniu pojazdu.

Gabinet dysponuje też bogata ofertą szkoleń dla rodziców, uczniów, rad pedagogicznych i innych placówek. Prowadzimy zarówno zajęcia stałe, cykliczne, jak i jednorazowe na zlecenie klienta. Szkolenia realizujemy stacjonarnie oraz online.
W chwili obecnej w gabinecie pozostaje do Państwa dyspozycji sześciu specjalistów, w tym czterech psychologów i dwóch pedagogów.

„Gabinet i Pracownia Psychologiczna Magdalena Majewska” jest placówką realizującą szereg działań mających na celu zwiększanie świadomości względem różnych zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, szerzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień i przemocy. W związku z tym stale współpracujemy z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu ostrowieckiego i opatowskiego, w szczególności placówkami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej oraz ze szkołami. Nasi pracownicy są często inicjatorami różnorodnych akcji społecznych, pikników i eventów promujących konkretne zagadnienia, prelegentami podczas konferencji, realizują szkolenia w charakterze prowadzących. Jednocześnie sami dbają o stałe poszerzanie zakresu swych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, by móc oferować jak najlepszą i adekwatną pomoc.

Dużym urozmaiceniem naszej stałej oferty są zajęcia tematyczne organizowane zgodnie z różnego typu okazjami wynikającymi z kalendarza, np. Dzień Dziecka (nocowanie w gabinecie), święta (warsztaty piernikowe i wizyta Mikołaja), ale też takie okazje jak dzień autyzmu, dzień trzeźwości i inne.

Co roku w kwietniu organizujemy wydarzenie pod nazwą „Przystanek A”. Jest to wydarzenie odbywające się w formie konferencji mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej nt. autyzmu, po której zainteresowane osoby mogą wziąć udział w pikniku prezentującym różne metody pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, w szczególności metody sensoryczne. Wydarzenie każdorazowo uzyskuje patronat prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego. W roku bieżącym, ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii „Przystanek A” odbył się w formie kameralnych warsztatów, w których udział wzięło kilkoro dzieci, podopiecznych „Gabinet i Pracownia...” oraz przedstawiciele władz miasta. Podczas spotkania dzieci i dorośli współdziałali pod hasłem: „Мoje odczucia – Twoje zrozumienie”. Efekty tej pracy będzie można podziwiać w relacji w mediach społecznościowych już od 30 kwietnia 2021 roku. Zapis zostanie wzbogacony materiałami przekazanymi przez placówki kształcenia specjalnego z powiatu ostrowieckiego i opatowskiego. Działanie to za każdym razem skierowane jest zarówno do rodziców, nauczycieli i terapeutów dzieci w spektrum autyzmu, jak i wszystkich innych osób zainteresowanych tym zagadnieniem.

Gabinet wielokrotnie nagradzany był w różnorodnych konkursach i plebiscytach, a dzięki zadowoleniu i zaufaniu klientów każdorazowo byliśmy ich laureatami.

Siedziba Gabinetu znajduje się w centrum miasta, na ul. Jana Pawła II 63B w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tu mogą Państwo liczyć na przestronne powierzchnie gabinetowe, dostępność do specjalistów, oraz do jeszcze szerokiego wachlarza usług znajdujących się w ofercie. Wszystko to odbywa się w atmosferze dyskrecji i profesjonalizmu. Zapraszamy do kontaktu osobistego lub pod 517 901 999.

Numery telefonu:

.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.