Dla mieszkańców. Z mieszkańcami - Gmina Sitkówka-Nowiny

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Dla mieszkańców. Z mieszkańcami - Gmina Sitkówka-Nowiny

Materiał informacyjny

- Zarządzanie gminą jest proste, jeśli włodarz wsłuchuje się w głos jej mieszkańców. Nie ma znaczenia dochód per capita czy ilość zrealizowanych inwestycji. Bo to, co jest ważne, nie zawsze da się spieniężyć – mówi wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.

Trzynaste miejsce w ogólnopolskim rankingu inwestycyjnym, 21 wśród najzamożniejszych gmin, 97 w rankingu najlepiej rozwijających się gmin i miast – to powód do dumy, ale i ogromne wyzwanie na kolejne lata. Nie sposób wszak wciąż realizować wyłącznie inwestycji, które są, rzecz jasna, powodem, do dumy i realnym dowodem na pracę na rzecz rozwoju gminy. Równie istotne jest jednak budowanie międzyludzkich więzi, których powstanie skutkuje umocnieniem wspólnoty i wytworzeniem społeczeństwa obywatelskiego.

- Nie każdy z moich kolegów włodarzy przykłada aż taką wagę do kwestii ekonomii społecznej, jednak dla mnie ma ona kolosalne znaczenie. Jestem przekonany, że tylko w porozumieniu z mieszkańcami da się zbudować stabilny, rozwijający się samorząd, gminę, w której każdy może znaleźć szczęśliwe miejsce dla siebie i swoich najbliższych. Cel, jaki sobie postawiłem, to aktywizacja lokalnej społeczności. Chciałbym, aby to mieszkańcy sami decydowali, jak chcą spędzać wolny czas, na jakie imprezy chodzić, gdzie i jakie inwestycje realizować. To oni sami wiedzą najlepiej, czego potrzebują do życia – mówi Sebastian Nowaczkiewicz. – Jeszcze w poprzedniej kadencji podjęliśmy pewnie działania w tej kwestii, wprowadzając m.in. fundusz osiedlowy dla miejscowości nieobjętych funduszem sołeckim, zwiększyliśmy kwotę dofinansowania na działalność organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, wspierając różne inicjatywy – wylicza.

Wsparcie dla inicjatyw

W mijającym roku była to niebagatelna kwota 370 tys. zł. To 2,7 razy więcej, niż w 2014 roku. Gmina wspiera nie tylko sport poprzez finansowanie zajęć sportowych, udział zawodników w zawodach sportowych czy organizację zawodów sportowych przekazując środki na te cele organizacjom pozarządowym, ale także finansuje wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży czy aktywizację lokalnej społeczności. Kwoty przeznaczane na te cele zwiększają się z każdym rokiem.

Jednak środki finansowe to niejedyne wsparcie, jakiego gmina udziela organizacjom pozarządowym. Robi to m.in. przekazując im do nieodpłatnego używania lokale, w których stowarzyszenia mogą prowadzić swoją działalność. Dla przykładu – w Woli Murowanej w budynku remizy OSP rozpoczęła działalność świetlica stowarzyszenia Siła Woli, w której realizowane są zajęcia z myślą o rodzicach i ich dzieciach. – Prowadzimy nie tylko zajęcia ruchowe, ale także staramy się zapewnić wszechstronny rozwój, tak dla najmłodszych, jak i starszych. Dzieci uczą się programowania, a dorośli uczestniczą w spotkaniach z ekspertami. Panuje to iście rodzinna atmosfera, więc często spotykamy się też „poza grafikiem”, aby po prostu wspólnie spędzić czas – mówi prezeska stowarzyszenia Kamila Piotrowicz.

W niedalekiej przyszłości stowarzyszenia znajdą swoje miejsce w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach. Niedawno rozbudowany i oddany do użytku pomieści zarówno seniorów, osoby w sile wieku, jak i najmłodszych. – Planujemy przeznaczyć specjalne pomieszczenie właśnie dla stowarzyszeń, by mogły one mieć swobodny dostęp do komputera, drukarki czy innych urządzeń biurowych. To tutaj będą mogli spotykać się ich członkowie, by wspólnie wymyślać nowe projekty – mówi dyrektor ośrodka Jacek Kania.

A jest ich niemało. Począwszy od niewielkich inicjatyw lokalnych, jak choćby wspomniane wcześniej zajęcia ruchowe poprzez wyzwania takie jak maraton zumby czy działania na rzecz innych wyrażające się na przykład w organizacji zbiórki krwi. W ostatnim czasie kilka stowarzyszeń połączył wspólny cel – organizacja ważnego dla wszystkich Polaków Święta Niepodległości. Mieszkańcy i sympatycy gminy uczcili je na lotnisku modelarskim w Kowali wspólnie odśpiewując hymn Polski, a później podziwiając podniebne akrobacje samolotów, grając w podchody i integrując się przy ognisku.

W partnerstwie

Gmina Sitkówka-Nowiny chętnie przystępuje też do partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, które na jej terenie chcą realizować projekty z myślą o mieszkańcach. W ostatnich miesiącach były to np. projekty: „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” czy „Nowińskie Centrum Rozwoju”. Pierwszy z nich był programem profilaktycznym skierowanym do kobiet, drugi – służył wsparciu osób wykluczonych.

Wsłuchując się w głos mieszkańców

Działania stowarzyszeń to główny, ale niejedyny sposób aktywizacji mieszkańców. Ogromnym powodzeniem wśród nich cieszą się choćby zebrania sołeckie, na których decydują oni na przeznaczeniu środków na fundusz sołecki czy obywatelski. – W przeświadczeniu wielu osób środki te winny być przeznaczane na „łatanie” budżetu, jednak w naszej gminie staramy się przekonywać mieszkańców do inicjatyw niecodziennych, które są im bliskie. Dlatego na przykład w przyszłorocznym budżecie sołeckim i obywatelskim znalazły się m.in. budowa pumptrucka, domku do apiinhalacji, a  także zakup budek dla jerzyków oraz kotów. Każdy pomysł, który spotka się z uznaniem większości mieszkańców jest uwzględniany.

W najbliższym czasie gmina zamierza rozwinąć współpracę z mieszkańcami na jeszcze większa skalę. – Rozmawiamy z kilkoma organizacjami na temat wsparcia organizacji pozarządowych realizując pilotażowy program, którego celem jest ekonomizacja działań i rozwój stowarzyszeń. Wszystko przed nami, jestem przekonany, że najbliższe tygodnie przyniosą konkretne propozycje – uchyla rąbka tajemnicy wójt Sebastian Nowaczkiewicz. Kolejnym pomysłem jest wprowadzenie mikro projektów społecznych, które mogłyby być realizowane przez grupy nieformalne. – Chciałbym, by potrzeby mieszkańców w naszej gminie były zaspakajane nie tylko poprzez zapewnienie im rozbudowanej infrastruktury czy wysokiej jakości edukacji, ale również w zakresie tworzenia przyjaznych warunków do zwiększenia aktywności ich poprzez wspieranie inicjatyw – dodaje na zakończenie.

Organizatorzy Święta Niepodległości
Materiał informacyjny

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.