Dla dobra mieszkańców Miasta i Gminy Łagów

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Dla dobra mieszkańców Miasta i Gminy Łagów

Materiał informacyjny

W bieżącym roku realizowaliśmy zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne we wszystkich miejscowościach gminy. Był to czas intensywnej pracy i podsumowań. Rozpoczęcie kolejnej kadencji to kontynuacja priorytetowych działań związanych z rozwojem całej gminy. Dzięki wytężonej pracy zdobyliśmy środki zewnętrzne, jakże niezbędne w realizacji projektów na rzecz infrastruktury, bezpieczeństwa oraz innych aspektów życia społecznego gminy.

Rok 2019 rozpoczął się od oddania do użytku nowoczesnego stadionu sportowego z trawy syntetycznej w Łagowie, wyremontowania hali sportowej oraz doposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt 3. pracowni przyrodniczych i 4. pracowni matematycznych w Łagowie, Piotrowie i Zbelutce. Dodatkowo zakupiono zestawy multimedialne do prowadzenia zajęć z chemii, fizyki, geografii, języków obcych i informatyki. Wartość tych inwestycji to blisko 3,3 mln zł. Dzięki staraniom nauczycieli udało się pozyskać do szkoły podstawowej w Łagowie komputerowe pracownie mobilne, każda składająca się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie. Dodatkowo w ramach projektu Latająca Akademia Cyfrowa szkoła w Łagowie wzbogaciła się o 12 laptopów. W tym roku podpisano także umowę na dwie ważne inwestycje takie jak rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starej Zbelutce oraz na powstanie 3. nowych sal lekcyjnych. Ponadto szkoły z Piotrowa, Zbelutki i Łagowa zostaną doposażone w pomoce matematyczno-przyrodnicze i informatyczne.

XXI Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa
Stadion sportowy w Łagowie

Jedną z najbardziej kosztownych inwestycji przeprowadzonych na terenie gminy w 2019 r. była budowa kanalizacji sanitarnej w Złotej Wodzie o długości ponad 10 km. Zadanie to zostało wykonane za prawie 4 mln złotych. Nie ulega jednak wątpliwości fakt, że była to również jedna z największych, najważniejszych i niezwykle potrzebnych inwestycji, w znacznej mierze ułatwiających życie mieszkańcom. W planach na najbliższe lata jest wykonanie kanalizacji w msc. Lechówek o długości ponad 4 km za 3 mln zł.

W mijającym roku zakończyła się także długo wyczekiwana przez mieszkańców, jak i personel medyczny budowa Gminnego Centrum Zdrowia w Łagowie. Koszt tej inwestycji to prawie 3,5 mln zł. Dzięki tej inwestycji pacjenci poza podstawową opieką zdrowotną, będą mogli korzystać także z innych medycznych usług jak rehabilitacja, która dziś znajduje się w innym budynku. Będą świadczone usługi także w zakresie stomatologii, ginekologii, kardiologii i okulistyki.

XXI Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa
Gminne Centrum Zdrowia w Łagowie

Kolejna ważna inwestycja zrealizowana za 3 miliony złotych to montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w 189. domach mieszkalnych na terenie gminy, z czego 123 gospodarstwa ma instalacje fotowoltaiczną, zaś 66 instalacje solarną. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a tym samym wpłynie pozytywnie na poprawę warunków życia mieszkańców i turystów odwiedzających gminę.

W ramach współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy oraz w ramach zadań własnych samorząd realizował zadania inwestycyjne takie jak: budowa świetlicy w Nowym Stawie za prawie 330 tys. zł, w Zbelutce Nowej za kwotę ponad 820 tys. zł i w Płuckach za 890 tys. złotych. Powstała także strefa aktywności w Łagowie za blisko 290 tys. złotych. Aktualnie w opracowaniu są także dokumenty na kolejne strefy związane ze sportem i rekreacją.

XXI Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa
Świetlica wiejska w Nowej Zbelutce

Samorząd Miasta i Gminy Łagów jest jedną z nielicznych gmin w województwie świętokrzyskim, która pozyskała dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych oraz dowieszenie opraw w miejscach niedoświetlonych jak również budowy dwóch latarni solarnych zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE). Całkowita wartość dofinansowania to ponad 2,3 mln zł, w tym całkowite wydatki kwalifikowalne ponad 2,2 mln zł, zaś wkład własny samorządu gminy Łagów to blisko 400 tys. zł.

W bieżącym roku z wielkim powodzeniem po raz kolejny realizowaliśmy fundusz sołecki, dzięki któremu mieszkańcy na zebraniach wiejskich decydowali na co wydać część środków pochodzących z budżetu Miasta i Gminy Łagów. Ogółem wartość tych środków na 2019 r. wyniosła blisko pół miliona złotych.

W dbałości o zdrowie i zapewnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu decyzją samorządu dofinansowywane są przez cały rok zajęcia z fitness, zajęcia na siłowni i sali fitness, zajęcia taneczne dla dzieci. Dodatkowo samorząd wspiera finansowo lokalny klub sportowy ŁKS Łagów. Na mijający rok dotacja dla klubu wyniosła 280 tys. zł na prowadzenie sekcji siatkarskiej i nożnej. Obecnie klub zajmuje I miejsce i jest liderem w IV lidze.

XXI Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa
Strefa rekreacji w Łagowie

Zadbaliśmy także o zapewnienie środków na wydatki związane ze strażami pożarnymi. Na mijający rok było to ponad 200 tys. zł. Wieloletnia, owocna współpraca, jednostek OSP z samorządem przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i okolicznych miejscowości.

Przez cały rok wykonywaliśmy remonty cząstkowe dróg gminnych, a także czyszczenie rowów, wycinki drzew oraz cięcia pielęgnacyjne na kwotę blisko 120 tys. złotych

Wiele się działo także w mijającym roku pod względem kulturalnym i społecznym. Odbyły się m.in. obchody 60-lecia OSP Sadków i przekazania sztandaru, XI Piotrowska Majówka, XXI Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa, Święto Lechówka, Dożynki Gminne, patriotyczne uroczystości w Orłowinach i uroczyste obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Dużym wyzwaniem jak co roku jest praca nad budżetem. Jest to czas bardzo trudnych wyborów, których dokonujemy wspólnie z Radą Miejską. Mając na względzie wszystkie wnioski, które wpłynęły do budżetu chcemy jak najlepiej spełniać oczekiwania mieszkańców. Jednak wydatki inwestycyjne to zaledwie tylko część naszego budżetu. Sporą część wydatków bieżących naszej gminy zajmuje oświata. W mijającym roku w budżecie na oświatę zaplanowano ponad 10 mln złotych, zaś dla porównania na 2020 to jest kwota ponad 12 mln.

Jeszcze w tym roku zostaną rozstrzygnięte dwa przetargi na budowę drogi Łagów-Nowy Staw-Winna przeznaczonej do transportu kruszywa kopalnianego Na ten cel gmina otrzymała prawie 1,5 mln zł dofinansowania. Droga ta szczególnie była oczekiwana przez mieszkańców, ponieważ spowoduje odciążenie ruchu drogowego ciężkiego transportu między innymi z lokalnych kopalń kruszyw. Drugi przetarg dotyczy budowy drogi gminnej w obszarze miasta Łagowa. W ramach zadania zostanie wybudowany 1,45 km odcinek drogi. Dofinansowanie na ten cel wyniesie 1,5 mln zł. Środki na realizację powyższych inwestycji pochodzić będą z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ambitne plany inwestycyjne na 2020 rok to m.in. realizacja projektu „Szklakiem kultury benedyktyńskiej” i „Rewitalizacja Łagowa”.

Serdecznie dziękuję za każde wsparcie i każdą działalność na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Łagów. Na co dzień „nasza mała ojczyzna” tętni życiem, działalnością stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich oraz chętnych do działania mieszkańców. Dziękuję bardzo że wielokrotnie zyskuję z Państwa strony dobre słowo oraz rady i podpowiedzi, które są dla mnie cennymi uwagami. Mam nadzieję, że była to przyjemna lektura dla Państwa, stanowiąca podsumowanie najważniejszych inwestycji zrealizowanych przede wszystkich dla Państwa dobra i lepszego oraz wygodniejszego życia.

Materiał informacyjny

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.