Kujawsko-Pomorskie. Zapewne jesienią 2022 roku pojedziemy całą S5, a za kilka lat S10

Czytaj dalej
Fot. GDDKiA Bydgoszcz
Marek Weckwerth

Kujawsko-Pomorskie. Zapewne jesienią 2022 roku pojedziemy całą S5, a za kilka lat S10

Marek Weckwerth

W naszym regionie wciąż trwają prace na trzech odcinkach drogi ekspresowej S5. Pojedziemy nimi zapewne jesienią 2022 roku. Rozpoczęto procedury związane z przygotowaniem do budowy S10 między Bydgoszczą a Toruniem oraz obwodnic Sępólna i Kamienia Krajeńskiego.

Na kujawsko-pomorskim 128 -kilometrowym odcinku S5, użytkowane są już cztery z siedmiu odcinków (w sumie to 72,6 km). Dwa wciąż budowane od Bydgoszczy do węzła autostrady A1 w Nowych Marzach (45,7 km) - mają być ukończone w trzecim kwartale 2022 roku. Zapewne wcześniej może być oddany kolejny odcinek od węzła Bydgoszcz Błonie do Szubina Północ (9,7 km). Na koniec listopada zaawansowanie prac na tym odcinku oszacowano na 89 procent. Trasa główna posiada tu już jednolity przekrój dwujezdniowy na całej długości.

- Na letnie wakacje zapewne jeszcze nie uda się wykonawcom zakończyć tej inwestycji, ale jesienią już tak. Oczywiście jeśli nie nastąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności – mówi Kinga Puchowska, rzecznik bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga ekspresowa S5 spinać będzie następujące aglomeracje: Wrocław, Poznań oraz Bydgoszcz. Stanie się tym samym jedną z dróg o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju.

Na S5 trwa przerwa zimowa

- Właśnie weszliśmy właśnie w okres przerwy zimowej, która potrwa do 15 marca. Jednak nie można powiedzieć, żeby był to okres „snu zimowego”. Jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwalają, prace są prowadzone, jednakże tylko takie, które nie są objęte reżimem technologicznym – wyjaśnia Kinga Puchowska.

Z tego powodu okres zimowy zwykle wyklucza możliwość układania mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek wiązanych spoiwami hydraulicznymi, betonowania elementów drogowych i mostowych, wykonywania izolacji i nawierzchni z żywic, oznakowania poziomego czy innych robót zależnych od temperatury i wilgotności. W ujemnych temperaturach ze względu na ryzyko niezapewnienia wymaganej jakości wykonawcy mają ograniczone pole działania.

Będą zmiany w organizacji ruchu

Na odcinku S5 Nowe Marzy- Dworzysko w najbliższym czasie (w zależności od pogody) planuje się zmiany organizacji ruchu. Nastąpi przełożeniu ruchu z drogi dojazdowych DS7 i DS9 na trasę główną jezdni lewej na odcinku od km 8+100 do km 11+650. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo jezdnią lewą trasy głównej. Przełożenie ruchu z drogi DS7 i DS9 na trasę główną odciąży drogę serwisową od dużych natężeń.

Drogowcy udostępnią lewą jezdnię trasy głównej w obrębie węzła Sartowice na odcinku od 6+800 do 7+600. Ruch będzie dwukierunkowy. Przełożenie ruchu z drogi DS7 na trasę główną odciąży drogę serwisową od dużych natężeń oraz uwolni „fronty robót” branży mostowej.

Przywrócona zostanie stała organizacja ruchu na ul. Chmielniki w Świeciu nad Wisłą, co umożliwi mieszkańcom wsi Sulnowo na bardziej komfortową i szybszą podróż w kierunku Świecia. Sytuacja zmieni się dopiero na wiosnę, kiedy trzeba będzie zamknąć ulicę, aby ułożyć warstwę ścieralną.

Planuje się uruchomienie, kosztem zamknięcia funkcjonującego fragmentu DW 272, końcowego fragmentu drogi dojazdowej DS9, z włączeniem w istniejące rondo przy ul. Miodowej i Wojska Polskiego w Świeciu . Na tzw. „odcinku leśnym” w km 19+400 – 24+600 drogowcy przełożą ruch na jezdnię prawą trasy głównej.

Na odcinku S5 Dworzysko- Aleksandrowo wykonawca planuje kontynuację prac we wszystkich asortymentach, m.in. kontynuacje robót ziemnych, bitumicznych, na obiektach inżynierskich oraz wyposażanie drogi w elementy bezpieczeństwa ruchu. Jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwolą, na planowane jest betonowanie na obiektach mostowych, głównie na węźle Gruczno.

Odcinek nr 4 drogi S5 od Tryszczyna do Białych Błot jest w zasadzie zakończony i oddany do użytkowania. Nawierzchnia na od Tryszczyna do Pawłówka wymaga jednak jeszcze dodatkowych prac, dlatego do osiągnięcia odpowiednich właściwości drogi utrzymane będzie ograniczenie prędkości do 80 km na godz. Wykonawca wprowadza jeszcze poprawki i porządkuje teren, ale i tu znów odczuwalny jest sezon zimowy, który wpływa na tempo prac.

- Na odcinku S5 Białe Błota-Szubin wykonawca także może realizować roboty, ale jak wspomniałam wcześniej musi uwzględniać reżimy technologiczne wynikające z niekorzystnych warunków atmosferycznych – precyzuje Kinga Puchowska.

23 grudnia 2021 r. wprowadzona została czasowa zmiana w organizacji ruchu w rejonie węzła Rynarzewo. Zlikwidowano tymczasowe rondo na trasie głównej oraz przełożono ruch lokalny na drogę DD1. Do końca roku wykonawca chce zakończyć prace na trasie głównej – wypełnić ekrany akustyczne i ogrodzenia, a później skupiał się na oddaniu do ruchu węzła Rynarzewo. W tym rejonie ruch odbywa się wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną.

Na rozpatrzenie czeka kolejny projekt dla objazdu w rejonie budowy drugiego ronda na węźle Rynarzewo (tym razem bez wahadła).

Z Grudziądza do Ostródy

Tyle w materii budowanej już S5… GDDKiA wykonała też pierwszy krok do połączenia tą samą drogą ekspresową S5 Grudziądza  i Ostródy w Warmińsko- Mazurskiem, a tym samym autostrady A1 i trasy S7. W Kujawsko-Pomorskiem odcinek S5 będzie miał ok. 45 km.

W październiku podpisano umowę z konsorcjum TRAKT na wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji środowiskowej (DŚU).

S10 do końca 2026 roku?

Na razie na terenie naszego regionu jest to droga o standardzie krajowym, miejscami tylko – na południowych obwodnicach Bydgoszczy i Torunia – już ekspresowym „S”. Trasa nr 10 przebiega przez Kujawsko-Pomorskie równoleżnikowo, tak jak przez sporą część kraju, bowiem łączy Szczecin z Warszawą. Docelowo na całej długości ma być trasą ekspresową.

Ale mieszkańców naszego regionu najbardziej interesuje kiedy połączy dwupasmową jezdnią w obu kierunkach Bydgoszcz z Toruniem (51 km). „Krajówka” na tym odcinku, dokładniej od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe, zwana jest Drogą Śmierci, bowiem bardzo często dochodzi na niej do tragicznych wypadków.

Długo trwały polityczne targi o to, czy w ogóle trasa powstanie. Znalazła się w planach pod koniec rządów koalicji PO – PSL, a po dojściu do władzy PiS zaproponowano finansowanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), które krytykowała opozycyjna PO. Poseł Paweł Olszewski przekonywał, iż w tej formule S10 nie powstanie.

W lutym 2020 roku trasa Bydgoszcz – Toruń uzyskała decyzję środowiskową (DŚU), a w czerwcu rząd zdecydował o finansowaniu zadania nie w formule PPP, a z Krajowego Funduszu Drogowego.

„Zapewniamy, że GDDKiA posiada zabezpieczone środki na realizację wszystkich odcinków drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń” - czytamy w najnowszym komunikacje. To ok. 2 mld zł. Dowiadujemy się także, iż pojedziemy nimi planowo do 2026 roku.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) rozpatrywała do czerwca 2021 roku odwołania od decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ w Bydgoszczy. GDOŚ utrzymała jednak proponowany wariant przebiegu drogi przez północny skraj Puszczy Bydgoskiej, zaostrzając jednocześnie wymogi tej inwestycji (konieczność wykonania dodatkowych obiektów związanych z ochroną środowiska). Niezbędne były zmiany w dokumentacji przetargowej.

Na przełomie czerwca i lipca bydgoski oddział GDDKiA rozpisał przetargi na zaprojektowanie i wybudowanie „eski”, dzieląc ją na cztery zadania w systemie „Projektuj i buduj”: Bydgoszcz Południe – Emilianowo wraz z rozbudową 5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 w Brzozie, Emilianowo - Solec Kujawski, Solec Kujawski – Toruń Zachód oraz Toruń Zachód - Toruń Południe.

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na odcinek od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK25, pojawiły się – jak to ujęła GDDKiA - nowe okoliczności mogące mieć wpływ na wynik przetargu.

Tym samym unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty z 16 listopada 2021 r., którą złożyła firma Budimex. Swoje zaangażowanie wyceniła na 409 mln 856 tys. zł. Teraz Generalna ponownie weryfikuje ofertę tego wykonawcy, który złożył już wyjaśnienia po unieważnieniu postępowania. GDDKIA przypomina, że unieważnienie oferty Budimexu nie oznacza unieważnienia całego postępowania przetargowego.

Między Wyrzyskiem a Bydgoszczą

Projekt budowy S10 od obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód (nieco ponad 40 km) znajduje się na etapie rozpatrywania przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). RDOŚ przedłużył termin wydania decyzji do 17 stycznia 2022 roku.

Po jej uzyskaniu GDDKiA ogłosi przetarg na wykonanie koncepcji programowej oraz dokumentacji geologicznej i następnie na realizację zadania w systemie „Projektuj i buduj”. 

W kierunku Mazowsza

Dla dalszego przebiegu S10 przez województwo kujawsko-pomorskie i mazowieckie opracowano Studium korytarzowe.

Korytarz ten rozpoczyna się na autostradzie A1 w rejonie węzła Włocławek Północ, następnie przechodzi przez Wisłę nowym mostem, prowadząc do gminy Fabianki. Dalej droga pobiegnie na wschód do granicy z Mazowszem w gminie Tłuchowo, następnie ominie od północy Płock i dojdzie do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w okolicach miejscowości Naruszewo. Odcinek ten stanowić będzie także jedną z kluczowych inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

We wrześniu 2021 roku uzgodniono program prac przygotowawczych, co otworzyło drogę do ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej. Przetarg ma być ogłoszony lada dzień.

Obwodnice Sępólna i Kamienia


Kolejnym elementem Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), który będzie zrealizowany w naszym regionie, jest budowa obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25.

We wrześniu 2021 roku GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową dla 6,4-kilometrowej trasy obchodzącej Sępólno po wschodniej stronie. Druga obwodnica o długości 2,3 kilometra uzyskała decyzję środowiskową w kwietniu. Kamień Krajeński zostanie ominięty od zachodniej strony. Ogłoszenie przetargu nastąpi w 2022 r., po przeprowadzeniu badań i opracowaniu dokumentacji geologicznej. Obiema obwodnicami o łącznej długości 9 kilometrów pojedziemy planowo do 2027 roku.

Program budowy 100 obwodnic


Pod koniec 2020 roku Generalna Dyrekcja ogłosiła przetargi na dokumentację dla 6 obwodnic przewidzianych dla województwa w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic: Brześcia Kujawskiego, Kowalewa Pomorskiego, Strzelna, Nowej Wsi Wielkiej, Kruszwicy i Lipna. 

Po wyborze najkorzystniejszych ofert na przełomie maja i czerwca 2020 roku podpisano umowy z wykonawcami na dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie DŚU. Od tego momentu wszystkie obwodnice z Programu w woj. kujawsko-pomorskim weszły w etap opracowania dokumentacji.

Jesienią odbyły się spotkania z mieszkańcami, na których zaprezentowano wstępne warianty przebiegu obwodnic. Łącznie będzie to około 40 kilometrów dróg krajowych, które powstaną po nowym śladzie. Realizacja wszystkich sześciu obwodnic w systemie „Projektuj i buduj” planowana jest na lata 2025-29.

Marek Weckwerth

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.