Zbigniew Marecki

Kolejny krok w drodze do przystanku kolejowego

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Archiwum Zdjęcie ilustracyjne.
Zbigniew Marecki

Jeszcze nie ma decyzji w sprawie utworzenia przystanku kolejowego we wsi Łebień w gminie Daminica, ale jest 
kolejny krok w tej sprawie

Po tym jak przedstawiciele PKP PLK oficjalnie poinformowali, że mogą utworzyć przystanek kolejowy w Łebieniu, jeśli zgodzi się na to organizator transportu w województwie, czyli marszałek Mieczysław Struk, od razu do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wpłynęły wnioski w tej sprawie od lokalnych samorządów i mieszkańców.

Czy w najbliższym czasie jest szansa na powstanie przystanku kolejowego w Łebieniu? – zapytaliśmy o to Małgorzatę Pisarewicz, rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Oto, co pani rzecznik napisała w odpowiedzi: „Województwo pomorskie wraz z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego przy
aktualizacjach planów transportowych na podstawie badań i analiz dokona oceny celowości budowy nowego przystanku w ramach inwestycji (w tym przypadku „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”).

Interesariusze projektu – budowy nowego przystanku – powinni mieć świadomość, że jednym z wariantów finansowania są środki pochodzące z budżetu lokalnych samorządów. W ten sposób zrealizowana była inwestycja Lębork –Mosty. Jednocześnie chcemy zasygnalizować, że wprowadzenie dodatkowych zatrzymań pociągów na odcinku Lębork – Słupsk skutkuje wydłużonym czasem jazdy pociągu. Nad-rzędnym postulatem mieszkańców Subregionu Słupskiego jest jak najkrótszy czas przejazdu ze Słupska do Trójmiasta”.

O sprawę przystanku kolejowego w Łebieniu, gdzie mieszka prawie 200 osób, a blisko sto z nich musi codziennie dojeżdżać do pracy lub szkoły, zapytaliśmy także marszałka Mieczysława Struka podczas jego niedawnej wizyty w naszej redakcji. Odpowiedział, że generalnie popiera tego typu inicjatywy, ale one muszą być realizowane w porozumieniu z kierownictwem kolei i lokalnymi samorządami.

- Zdajemy sobie sprawę, że musimy zebrać pieniądze na realizację tego projektu. W tym wypadku liczymy na władze samorządowe z powiatu słupskiego oraz gminy Damnica, w której leży nasza wieś. Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Damnica wystąpię z prośbą do radnych o zabezpieczenie środków na ten cel w rezerwie budżetowej naszej gminy – mówi Aneta Kulesza, sołtys Łebienia.

Pozytywnie dotychczasową korespondencję z PKP i Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku w sprawie utworzenia przystanku kolejowego w Łebieniu ocenia także Andrzej Kordylas, powiatowy radny z gminy Damnica.

– Z tego względu na najbliższej sesji Rady Powiatu Słupskiego wystąpię z wnioskiem o zabezpieczenie pewnej sumy pieniędzy na realizację tego projektu – mówi radny.

Zbigniew Marecki

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.